İlker Temir... ...
... ...

English

Bir Zamanlar

1990'lı yılların sonları ve 2000'li yılların başları Türkiye'de Internet'in popüleritesinin hızla arttığı bir döneme işaret eder. Hergün yeni Internet Servis Sağlayıcıların ortaya çıktığı, iddialı yatırımların ve kampanyaların birbirini izlediği bu dönemde ortaya çıkan ilgiye rağmen, Türkiye Internet'i hakkında somut bilgi hemen hiç mevcut değildi.

İşte bu yüzden, aynı dönemde benim kişisel merak nedeniyle yaptığım çalışmalar, kurumlar ve basın nezdinde oldukça ilgi gördü. Yandaki bağlantıları takip ederek ulaşabileceğiniz bu çalışmalar, Türkiye içinde ve dışında araştırmacılar tarafından referans olarak kullanıldı; farklı çalışmalara öncülük etti ve birçok makale, sunum ve dokümanda kullanıldı. O yıllarda ortaya çıkardıkları sonuçtan bugün bile gurur duyduğum bu çalışmaların içerikleri elbette ki 2009 yılında artık çok fazla anlam ifade etmiyor. Bu çalışmaları referans alan tüm kaynakları da -maalesef- saklamadım. Elimde kalan bir iki gazete küpürünü arşiv değeri taşıması açısından aşağıda yayımlıyorum:
Milliyet Gazetesi - Ağustos 2000 (Serhat Ayan)turk.internet.com - Ağustos 2006Information Week Dergisi - Nisan 2000 (Gürsel Görgülü)Zaman Gazetesi - Ağustos 2000 (AA)

Yelken DünyasıSaillogger