Re: YNT: [cisco-ttl] 1 den fazla VLAN'ı tek port üzerinden trunk/tag yapmadan nasıl gönderilir.?

From: Abdullah Muslumanoglu <engineer_middleeast_at_....>
Date: Mon, 16 Feb 2009 10:02:28 +0000 (GMT)


mario nun daha once yazdigi bir konfig var, test etmedim..test etmek lazim...

> Router1 ----- Switch1 -----------( TT Metro Ethernet, vlan 104) --------
> Switch2 ---------- Router2
>
> vlan104 üzerinden 3 adet vlan taşınmıştı.

> Bunun için Switch1 ve Switch2 nin LAN'a bakan bacaklarını şu
> şekilde tanımlamak lazım :
> interface GigabitEthernet0/ 2
> description qinq_test
> switchport access vlan 104
> switchport mode dot1q-tunnel
> end
>
> Sizin örneğinizde Istanbul ve Adana vlan'ları değişik ama acces vlan
> tanımını değiştirerek çalışacağını düşünüyorum. Bunun dışında Router
> tanımları klasik dot1q tanımlarıdır. 3 ayrı vlan kullanarak (TT vlan'ından
> bağımsız) 2 router arasında 3 ayrı subinterface' ten uplinkler
> oluşturulabiliyordu.
>
> Umarım yardımcı olmuştur..
>
> Selamlar,
>
> Mario DEL REFrom: o a <oaltunkal_at_yahoo.com>
To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
Sent: Monday, 16 February, 2009 11:10:00 Subject: Re: YNT: [cisco-ttl] 1 den fazla VLAN'ı tek port üzerinden trunk/tag yapmadan nasıl gönderilir.?

burada telekom tarafından tanımlanan vlan üzerinden diğer vlan ların geçmesi gerek

bir şekilde diğer vlanları bu vlanın sub vlanı (sub vlan dedim ama teknik adını bilmiyorum) olarak tanımlamak gerek sanırım bunun yapılandırmması nasıl yapılabilir.

____________ _________ _________ __
From: Mesut CAP <m.cap_at_belbim. com..tr>
To: cisco-ttl_at_yahoogrou ps.com
Sent: Thursday, February 12, 2009 12:15:31 PM Subject: YNT: [cisco-ttl] 1 den fazla VLAN'ı tek port üzerinden trunk/tag yapmadan nasıl gönderilir.?

Merhaba;
Bu islemi TT, size verdigi metro tag'i kullanarak yapabilir. Confugirasyonu da asagidaki gibi olur. Default mtu 1500 byte oldugundan 4 bytlik ek dot1q headerini da belirtmesi gerekir. (system mtu 1504). Benim bilgidim kadariyla siz maalesef yapilamiyorsunuz yani. iyi calismalar. interface FastEthernet0/ 18
switchport access vlan 100 -> TTnin size verdigi metro tag switchport mode dot1q-tunnel

l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel stp
l2protocol-tunnel vtp

no cdp enable
end
!

____________ _________ _________ __

Kimden: cisco-ttl_at_yahoogrou ps.com bu kiþinin yerine: o a Gönderilmiþ: Çar 11.02.2009 17:50
Kime: cisco-ttl_at_yahoogrou ps.com
Konu: [cisco-ttl] 1 den fazla VLAN'ý tek port üzerinden trunk/tag yapmadan nasýl gönderilir.?

Merhabalar;

bir sorum var önerilerinizi alabilirmiyim. þimdiden teþekkür ederim.

Normalde iki switch arasýnda 1 den fazla vlaný trunk/tag yaparak diðer switche gönderebiliriz. ancak bu durumda Metro switch lerden göndereceðiniz tüm Vlan tanýmlamalarýný TT metro switchinde de yapmak gerekir. TT metro switchinde tanýmlama yapmadan sadece TT tarafýndan verilen vlan üzerinden kendi vlanlarýmý baþka bir lokasyonda bulunan Metro switch e nasýl gönderebilirim.

Ýnternet te biraz araþtýrdým. konu ile ilgili; Private VLAN, Layer 2 Tunell vs çýkýyor.

Bunlardan;
Private VLAN sanýrým bunun için deðil, daha çok sunucularý birbiriyle görüþtürmeden networkten çýkarmak için.. Layer2 Tunel yapýlandýrmayý beceremedim.

____________ _________ _________ _________ _________ _________ _ Yahoo! Türkiye açýldý! http://yahoo. com.tr <http://yahoo. com.tr/> Ýnternet üzerindeki en iyi içeriði Yahoo! Türkiye sizlere sunuyor!

[Non-text portions of this message have been removed]

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links

____________ _________ _________ _________ _________ _________ _
Yahoo! Türkiye açıldı! http://yahoo. com.tr
İnternet üzerindeki en iyi içeriği Yahoo! Türkiye sizlere sunuyor!

[Non-text portions of this message have been removed]

      

[Non-text portions of this message have been removed]
Received on Mon Feb 16 2009 - 11:03:06 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Feb 16 2009 - 11:03:06 CET