Re: YNT: [cisco-ttl] 1 den fazla VLAN'ı tek port üzerinden trunk/tag yapmadan nasıl gönderilir.?

From: o a <oaltunkal_at_....>
Date: Mon, 16 Feb 2009 01:10:00 -0800 (PST)

burada telekom tarafından tanımlanan vlan üzerinden diğer vlan ların geçmesi gerek

bir şekilde diğer vlanları bu vlanın sub vlanı (sub vlan dedim ama teknik adını bilmiyorum) olarak tanımlamak gerek sanırım bunun yapılandırmması nasıl yapılabilir.From: Mesut CAP <m.cap_at_belbim.com.tr>
To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 12, 2009 12:15:31 PM Subject: YNT: [cisco-ttl] 1 den fazla VLAN'ı tek port üzerinden trunk/tag yapmadan nasıl gönderilir.?

Merhaba;
Bu islemi TT, size verdigi metro tag'i kullanarak yapabilir. Confugirasyonu da asagidaki gibi olur. Default mtu 1500 byte oldugundan 4 bytlik ek dot1q headerini da belirtmesi gerekir. (system mtu 1504). Benim bilgidim kadariyla siz maalesef yapilamiyorsunuz yani. iyi calismalar. interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 100 -> TTnin size verdigi metro tag switchport mode dot1q-tunnel

l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel stp
l2protocol-tunnel vtp

no cdp enable
end
!

Kimden: cisco-ttl_at_yahoogroups.com bu kiþinin yerine: o a Gönderilmiþ: Çar 11.02.2009 17:50
Kime: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
Konu: [cisco-ttl] 1 den fazla VLAN'ý tek port üzerinden trunk/tag yapmadan nasýl gönderilir.?

Merhabalar;

bir sorum var önerilerinizi alabilirmiyim. þimdiden teþekkür ederim.

Normalde iki switch arasýnda 1 den fazla vlaný trunk/tag yaparak diðer switche gönderebiliriz. ancak bu durumda Metro switch lerden göndereceðiniz tüm Vlan tanýmlamalarýný TT metro switchinde de yapmak gerekir. TT metro switchinde tanýmlama yapmadan sadece TT tarafýndan verilen vlan üzerinden kendi vlanlarýmý baþka bir lokasyonda bulunan Metro switch e nasýl gönderebilirim.

Ýnternet te biraz araþtýrdým. konu ile ilgili; Private VLAN, Layer 2 Tunell vs çýkýyor.

Bunlardan;
Private VLAN sanýrým bunun için deðil, daha çok sunucularý birbiriyle görüþtürmeden networkten çýkarmak için. Layer2 Tunel yapýlandýrmayý beceremedim.Lokasyon 1 Türk Telekom Lokasyon 2
| Metro Switch | => | TT | => | Metro Switch | Vlan x Vlanx Vlan x
Vlan a Vlan a
Vlan b Vlan b
Vlan c Vlan c
Vlan d Vlan d

Yahoo! Türkiye açýldý! http://yahoo.com.tr <http://yahoo.com.tr/> Ýnternet üzerindeki en iyi içeriði Yahoo! Türkiye sizlere sunuyor!

[Non-text portions of this message have been removed]

[Non-text portions of this message have been removed]


--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.Yahoo! Groups Links
      ___________________________________________________________________
Yahoo! Türkiye açıldı!  http://yahoo.com.tr
İnternet üzerindeki en iyi içeriği Yahoo! Türkiye sizlere sunuyor!


[Non-text portions of this message have been removed]
Received on Mon Feb 16 2009 - 10:55:50 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Feb 16 2009 - 10:55:50 CET