Re: [cisco-ttl] internet backup

From: Abdullah Muslumanoglu <engineer_middleeast_at_....>
Date: Tue, 30 Dec 2008 16:08:51 +0000 (GMT)

pratikte denemedim ancak teorik olarak cisco'daki rtr ile yapabilirsin diye düşünüyorum, aşağıdaki konfigde standby track GigabitEthernet0/0.1yerine standby track "track tag'ı" yazıp metrodan komşuluk kurduğun ipye metro interface inden erişim sağlanamaz ise hsrp tack in sense edecek ve hsrp instance ın diğer router'a yönlenecektir.

aşağıda örnek birkaç satır yazmaya çalıştım, deneyip sonu paylaşırsan sevinirim.

1)
bir probe tanimlamak gerekir. Bu probe senin tanimladigin ip adresine (metro linkinin karşı adresi olabilir mesela) ping baslatir ve default intervalda birakirsan 1 snde bir oraya (bu sure 3 snyeye de cekilebilir) icmp paketi gonderir.

Router(config)#rtr 1 
Router(config-rtr)type echo protocol ipIcmpEcho xxx.xxx.xxx.xxx 
Router(config)rtr schedule 1 start-time now life forever 

-> tanimladigin probe sonsuza kadar calissin

2)
daha sonra tanimladigin probe ile gonderecegin icmp paketinin sadece senin istedigin interfaceden cikmasini saglamalisin ki, başka linkten probe pingleyemesin (bu, hat geri geldigi zaman hsrp tablonun eski haline gelmesi icin onemli) Bunu da routemap kullanarak halledebilirsin:
Router(config)#access-list 111 permit icmp any host xxx.xxx.xxx.xxx echo
-> policyde kullanilacak trafik tanimi

Router(config)#ip local policy route-map LOCAL_TRACK_POLICY
-> router paketleri icin tanimlanan policy, diger paketleri etkilemez
router(config)#route-map LOCAL_TRACK_POLICY permit 10 router(config-route-map)#match ip address 111 ->acl 111'de tanimli trafik (sadece ping paketleri) router(config-route-map)#set interface GigabitEthernet0/0.1 -> bu paketler GigabitEthernet0/0.1 interfaceinden ciksin router(config-route-map)#set interface null0 -> eger paketler GigabitEthernet0/0.1'den forward edilemezse discard edilsin

3)
Track objesi yaratilir ve bu obje olusturulan probe ile iliskilendirilir: router(config)#track 123 rtr 1 reachability

ve son olarak

standby track 123 30

google amcada ve cisco'da rtr ve track ile ilgili çok örnek var, bunlara da göz atabilirsin.

Abdullah MüslümanoğluFrom: aydin ovali <ovatay_at_hotmail.com>
To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
Sent: Monday, 29 December, 2008 15:26:30 Subject: [cisco-ttl] internet backup

merhaba;

R1=> METRO ETHERNET (Me switch ) > ISP1

R2 => LL > ISP2 þeklinde çalýþan topolojimiz var.

Isp ler ile Ebgp routerlar kendi aralarýnda ibgp konuþuyor. daha önce R1 de Me yerine LL vardý . HSRP ile active pasive þekilde çalýþýyordu. ancak Me baðlayýnca Gigabit eth Me switch ne baðlý olduðundan hat kesilse bile down olmadýðýndan active router standby a düþmüyor normal olarak . aþaðýda router larýn conflarýný yolluyorum . acaba nasýl bir conf deðiþikliðine gidebilirim .. örnek conflar varsa gönderirmiziniz. yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkürler.

R1;

interface GigabitEthernet0/0.1 description MetroETH_TT_5mpbs encapsulation dot1Q 100 ip address 2.2.2.2 255.255.255.252!interface GigabitEthernet0/1 ip address 1.1..1.3 255.255.255.0 duplex auto speed auto standby ip 1.1.1.1 standby priority 60 standby preempt standby track GigabitEthernet0/0.1 30!interface Serial0/1/0:0 no ip address!router bgp 44444 bgp log-neighbor-changes neighbor eguven peer-group neighbor 1.1.1.2 remote-as 44444 neighbor 1.1.1.2 peer-group deneme
neighbor 1.1.1.2 update-source GigabitEthernet0/1 neighbor 2.2.2.1 remote-as 9121 ! address-family ipv4 neighbor 1.1.1.2 activate neighbor 2.2.2.1 activate neighbor 2.2.2.1 soft-reconfiguration inbound neighbor 2.2.2.1 prefix-list test no auto-summary no synchronization network 1.1..1.0 mask 255.255.255.0 exit-address-family

R2;

!interface GigabitEthernet0/1 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0 duplex auto speed auto standby ip 1.1.1.1 standby priority 50 standby preempt standby track Serial0/1/0:0 20!interface Serial0/1/0:0 ip address 10.15.0.2 255.255.255.0 load-interval 30 no cdp enable!router bgp 44444 no synchronization bgp log-neighbor-changes network 1.1.1.0mask 255.255.255.0 neighbor eguven peer-group neighbor 1.1.1.3 remote-as 44444 neighbor 1.1.1.3 peer-group deneme neighbor 1..1.1.3 update-source GigabitEthernet0/1 neighbor 3.3.3.3 remote-as 13133 neighbor 3.3.3.3 description xnet neighbor 3.3.3.3 ebgp-multihop 3 neighbor 3.3.3.3 route-map enet out no auto-summaryMore than messages–check out the rest of the Windows Live™. http://www.microsoft.com/windows/windowslive/

[Non-text portions of this message have been removed]


--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.Yahoo! Groups Links
      

[Non-text portions of this message have been removed]
Received on Wed Dec 31 2008 - 14:51:58 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Dec 31 2008 - 14:51:58 CET