Re: [cisco-ttl] dot1inq

From: Omer Ragip Ozkan <ragip.ozkan_at_....>
Date: Mon, 20 Oct 2008 20:58:56 +0300


Teorik ve pratik olarak Telekom uzerinden QinQ yapabilirsin..Bunu Telekom ile paylasmadan gerceklestirebilirsin.

Ancak burada onemli bir husus ; Telekom musterilerine sadece dot1q olarak erisim tanimi yaptigi icin MTU size'larda problem yasayabilirsin (QinQ kaynakli 2.header nedeniyle)..

Kolay Gelsin..

Selam,

Turk Telekom bu konuda hizmet sundu»u cihazlar¹n %85 ine yak¹¹n Alcatel-Lucent ürünüdür. Ben de Alcatel'de çal¹ºan ve de bu cihazlar¹ çok yak¹ndan bilen biri olarak söylüyorum. "Teorik olarak iste»ini gerçekleºtirmen zor de»il."

Yani TT taraf¹nda stacking VLAN (QinQ) yap¹lmas¹ mümkün. Hatta bunu uçtan uca yaparak ºirketler için bir çözüm var. Bu çözüme "Service Vlan Cross Connect Mode" deniyor.

©ki tarafta ªirket için assign edilmiº bir vlan oluyor. Bunlara Service Vlan denir. Ayr¹ca bu service vlanlarin yan¹na customer vlanler taglenebiliyor. Bu durumda Turk Telekom senin vlanlerini (Customer Vlan) dikkate almadan sadece Service Vlanini kullanarak forwarding yapabilir. ©stersen Customer Vlanlarini de konrol edebilir. Bu durumdaki çözüme " Service Customer Vlan Cross Connect Mode" deniyor.

Sonuç olarak, içerde Customer VLAN olarak ne kulland¹»¹n ise sadece seni ilgilendiriyor. Kendi networkunde hiçbir ek konfigurasyon yapmadan bunu yapman mumkun gorunuyor. Sorun, bunu TT 'a götürdü»ünde anlayacak birilerini bulmak... ve de servis olarak bunu yap¹yorlar m¹ ö»renmek.

Umar¹m soruna aç¹kl¹k getirebilmiºimdir.

Herkese iyi çal¹ºmalar.

Selamlar;

istanbul - adana aras¹nda Telekomdan ald¹»¹m metro ethernet devrem var. dot1q ile vlanlar¹ buluºturuyorum.bir devreyi 2 veya daha fazla devre halinde kullanmam yani telekomun verdi»i vlan alt¹nda vlanlar aç¹p bir metro devresini bölerek kullanmam mümkünmüdür.

cisco da dot1qinq ile örnekler var ancak telekom altyap¹s¹nda uygulama mümkün olabiliyormu?

daha önce örnekleyen oldumu? örnekleyen var ise simple bir örnek konfig gönderebilirmi?

senaryo tam ºu ºekilde olacak;
istanbul telekom vlan 100 ( Ana Devre )
=>istanbul vlan 101 (voice devresi)
=>istanbul vlan 102 (video devresi)
=>istanbul vlan 103 (data devresi)

adana telekom vlan 300 ( Ana Devre )
=>adana vlan 101 (voice devresi)
=>adana vlan 102 (video devresi)
=>adana vlan 103 (data devresi)

Ümit AYDINLI

MSN: umit.aydinli@ hotmail.com

[Non-text portions of this message have been removed]Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com

[Non-text portions of this message have been removed]


--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu 
tutulamazlar.Yahoo! Groups Links
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature 
database 3536 (20081019) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com
Received on Mon Oct 20 2008 - 23:49:21 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Oct 20 2008 - 23:49:21 CEST