[cisco-ttl] dot1inq

From: Ümit AYDINLI <uaydinli_at_....>
Date: Mon, 20 Oct 2008 11:34:00 +0300


Selamlar;

istanbul - adana arasında Telekomdan aldığım metro ethernet devrem var. dot1q ile vlanları buluşturuyorum.bir devreyi 2 veya daha fazla devre halinde kullanmam yani telekomun verdiği vlan altında vlanlar açıp bir metro devresini bölerek kullanmam mümkünmüdür.

cisco da dot1qinq ile örnekler var ancak telekom altyapısında uygulama mümkün olabiliyormu?

daha önce örnekleyen oldumu? örnekleyen var ise simple bir örnek konfig gönderebilirmi?

senaryo tam şu şekilde olacak;
istanbul telekom vlan 100 ( Ana Devre )
=>istanbul vlan 101 (voice devresi)
=>istanbul vlan 102 (video devresi)
=>istanbul vlan 103 (data devresi)

adana telekom vlan 300 ( Ana Devre )
=>adana vlan 101 (voice devresi)
=>adana vlan 102 (video devresi)
=>adana vlan 103 (data devresi)

Ümit AYDINLI

MSN: umit.aydinli_at_hotmail.com

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Mon Oct 20 2008 - 13:32:49 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Oct 20 2008 - 13:32:53 CEST