Re: [cisco-ttl] mlppp ve IPSEC aynı anda çalışır mı?

From: Abdullah Muslumanoglu <engineer_middleeast_at_....>
Date: Mon, 21 Jul 2008 12:11:07 +0000 (GMT)


dis bacak ip adresi kullanmıyorum derken MLPPP interface'in ipsi var ise ve hat hızlarınız aynı ise MLPPP uzerinde ipsec kullanabilirsiniz, PPP overhaed lerin uzerine ipsec overhead'ları de gelecektir. bir de delay sensitive bir aplikasyonunuz var ise(voice,video vs.) MLPPP nin fragmented delayleri dusurmeniz gerekebilir.

Merhaba Arkadaşlar.

Noktadan noktaya 2 adet E3 yedekli bir hattım var. MLPPP kullanıyorum. Hattın güvenliliğini IPSEC ile artırmak istiyorum.

internette bulunan bir çok kaynağı taradım, IPSec üzerindeki örneklerde hep seri portun IP adresi bulunuyor.
Ben ise MLPPP kullandığım için dış bacak IP adresi kullanmıyorum.

önerileriniz için teşekkür ederim.

Serdar Gürcan.

[Non-text portions of this message have been removed]
    Not happy with your email address?.
Get the one you really want - millions of new email addresses available now at Yahoo! http://uk.docs.yahoo.com/ymail/new.html

[Non-text portions of this message have been removed]
Received on Tue Jul 22 2008 - 00:13:50 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Jul 22 2008 - 00:14:07 CEST