[cisco-ttl] mlppp ve IPSEC aynı anda çalışır mı?

From: Serdar Gürcan <fonfil_at_....>
Date: Mon, 21 Jul 2008 09:20:15 +0300


Merhaba Arkadaşlar.

Noktadan noktaya 2 adet E3 yedekli bir hattım var. MLPPP kullanıyorum. Hattın güvenliliğini IPSEC ile artırmak istiyorum.

internette bulunan bir çok kaynağı taradım, IPSec üzerindeki örneklerde hep seri portun IP adresi bulunuyor.
Ben ise MLPPP kullandığım için dış bacak IP adresi kullanmıyorum.

önerileriniz için teşekkür ederim.

Serdar Gürcan.

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Mon Jul 21 2008 - 12:15:24 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Jul 21 2008 - 12:15:29 CEST