[cisco-ttl] Re: Frame Relay - G.SHDSL

From: burakpasali <burakpasali_at_....>
Date: Sat, 02 Feb 2008 07:07:32 -0000


Selamlar Burcu Hanım;
Konfigurasyon tarafında sadece g.shdsl tarafı yanlıs bence orayı bridge mode alip bvi interface altında ip tanımlamaları yapın. metro to g.shdsl gibi düşünün.

Received on Mon Feb 04 2008 - 14:15:29 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Feb 04 2008 - 14:15:29 CET