[cisco-ttl] AS 5300 - PBX bağlantısında problem (VoIP)

From: hakotheman <hakotheman_at_....>
Date: Tue, 18 Dec 2007 18:34:49 -0000


Merhaba,

Bir mü&#351;terim için çok say&#305;da lokasyonda aralar&#305;nda görü&#351;me yapabilmeleri için bir network mevcut. IP'de hepsi birbirine ba&#287;l&#305;, RTT'de oldukça iyi. Her santral'e de ofis durumuna göre Analog yada E1 kartl&#305; cisco voice gateway'ler ba&#287;l&#305;. Buraya kadar problem yok, aralarinda belli kodlari cevirerek görü&#351;me yap&#305;yorlar. Fakat bir lokasyonda AS5300 ve Nortel Meridian Santral aras&#305;nda çift E1 ile ba&#287;lanm&#305;&#351; durumda, buradan tüm lokasyonlari arayabiliyorlar. fakat di&#287;er ofislerden buraya arama yap&#305;ld&#305;&#287;&#305;nda 5300'den santral'e yönleniyorlar ve kar&#351;&#305;lar&#305;na IVR ç&#305;k&#305;yor, dahili çevirmeleri bekleniyor fakat IVR daha kar&#351;&#305;lama mesaj&#305;n&#305; bitirmeden call kesiliyor.

AS5300 taraf&#305;nda bu kesilen görü&#351;meler, q931 debug ile inceledi&#287;imde normal call clearing görünüyor.
voip ccapi inout debug'da problem yok. Asl&#305;nda ne konfigurasyonda ne de debuglarda problem gözüküyor.

Bir kaç nokta var;

1-E&#287;er uzaktaki kullan&#305;c&#305; IVR'i beklemeden direk dahili ç&#305;karsa görü&#351;ebiliyor. ?!
2-Ofis'in durumundan dolay&#305;, tam olarak test etme imkan&#305;m olmad&#305; ama dediklerine göre baz&#305; aramalar basarili oluyormus, sanki iki call ba&#351;arili sonrasi dedi&#287;im &#351;ekilde kesiliyor. Santral tarafinda BRI tanimi yada gözden kaca sinirlandirma yapilma olasiligi nedir ? 3- IOS 12.1 yüklüydü, 12.3'e ç&#305;kard&#305;m ve farkli bir gw kullandim, sorun devam ediyor. 12.1'de a&#351;a&#287;&#305;daki hata mesajini aliyordum ama konu ile alakasi olmayabilir, zire bu hata 12.3'te yok. ISDN Se1:15: isdn_parser_map_lkup given NULL address!

controller E1 0
clock source line primary
pri-group timeslots 1-31

interface Serial 0:15
isdn switch-type primary-qsig (net5'de denedik) isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice modem
no isdn T309 enable
isdn diconnect-cause 1
fair-queue 64 256 0
no cdp enable

dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 99
direct-inward-dial
port 0:D

Santral taraf&#305;n&#305; bilmiyorum ve müdahale edemiyorum ama bana oradan dedikleri bir degisiklik yapilmadigi ve AS5300'ün aramayi sonlandirdigi!!. Bunun do&#287;rulu&#287;unu test etme imkanimiz yok tabiki, ama yinede 5300 tarafinda yapilabilecek bir nokta olmadigindan emin olmam gerek.

kisaca config budur.
progress ind, isdn timer ayarlari gibi bir sürü &#351;ey denedim bir sonuç yok, burada tecrübeli arkadaslardan belki bir çözüm çikar, ne önerirsiniz ?

Hakan. Received on Wed Dec 19 2007 - 11:24:22 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Dec 19 2007 - 11:24:26 CET