Re: [cisco-ttl] Re: CiscoWorks

From: Mehmet KARAHAN <mehmet.karahan_at_....>
Date: Mon, 17 Sep 2007 17:20:40 +0300


Merhaba;

Topology Services'i açtığınızda listelenen tüm cihazları silip yeniden discover yapmayı deneyin. LMS, hâlâ eski cihazını arıyor olabilir.

Olmaz ise; Data Collection Settings'i kontrol edin. VTP Domain veya IP Address Range'te gözünüzden kaçan bir ayar olabilir.

On 9/17/07, Ugur Sezgin(YESIM-2491) <ugur.sezgin_at_yesim.com> wrote:
>
>
>
> Tüm cihazlar üzerinde CDP enable durumda. Dediğim gibi aslında device and
> credentials ta tüm cihazlar geliyor.
>
> 52 adet cihaz listeleniyor burada. Device Fault Managar da da tüm cihazlar
> görünüyor. Campus Manager home page de de aşağıda görüldüğü üzere cihazların
> listesi geliyor.
>
> Sanırım data coolection kısmında bir problem var. Yukarıda 53 device
> görmesine rağmen topology services ı çalıştırdığımda aşağıdaki gibi boş
> geliyor.
>
> VTP Views da da VTP domainimi görmüyor.
>
> ________________________________
>
> From: cisco-ttl_at_yahoogroups.com <cisco-ttl%40yahoogroups.com> [mailto:
> cisco-ttl_at_yahoogroups.com <cisco-ttl%40yahoogroups.com>] On Behalf Of
> omr231971
> Sent: Sunday, September 16, 2007 8:57 PM
> To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com <cisco-ttl%40yahoogroups.com>
> Subject: [cisco-ttl] Re: CiscoWorks
>
> CW `topology discover` ederken cdp ile buldugu bilgiler uzerinden
> hareket eder. Device and Credentials`ta cihazlari gorup, topology`de
> harita olusturamama nedeni yeni Sase`de cdp`nin portlarda enable
> edilmemis olmasi olabilir.
>
> --- In cisco-ttl_at_yahoogroups.com <cisco-ttl%40yahoogroups.com> <mailto:
> cisco-ttl%40yahoogroups.com> , "Ugur Sezgin\(YESIM-2491\)"
> <ugur.sezgin@...> wrote:
> >
> > Merhaba,
> >
> >
> >
> > 30 Aðustos' ta network altyapýmýzý yeniledik. Daha önce 6009
> backbone varken þimdi 6509 kullanýyoruz. Yaptýðýmýz altyapý
> deðiþikliðinden sonra Campus Manager daki Network Topology kýsmýnda
> cihazlarýmýn hiçbirini göremiyorum. Device and Credentials ta tüm
> cihazlarýmý görebiliyorum. Fakat dediðim gibi topology oluþmuyor.
> Discovery Settings te seed device olarak 6509 u gösteriyorum ama
> malesef olmuyor. 6009 varken seed device olarak 6009 un ip adresini
> veriyordum ve topology yi oluþturuyordu. Sizce sorun ne olabilir?(LMS
> 2.6 kullanýyoruz)
> >
> >
> >
> > Saygýlar.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Uður SEZGÝN
> > IT Specialist
> >
> > Yeþim Tekstil San. Ve Tic. A.Þ.
> > Ankara Yolu, Gürsu Kavþaðý Kestel / BURSA
> >
> > Tel : +90 224 280 86 00 (2491)
> >
> > +90 224 331 72 00 (2491)
> > Fax : +90 224 331 7222 (2491)
> >
> > ugur.sezgin@...
> >
> > http://www.yesim.com <http://www.yesim.com> <http://www.yesim.com/ <
> http://www.yesim.com/> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Kiþiye özel bu mesaj ve içeriðindeki bilgiler gizlidir. Yeþim A.Þ.
> bu mesajýn içeriði ve ekleri ile ilgili olarak hukuksal hiçbir
> sorumluluk kabul etmez. Yetkili alýcýlardan biri deðilseniz, bu
> mesajýn herhangi bir þekilde ifþa edilmesi, kullanýlmasý,
> kopyalanmasý, yayýlmasý veya mesajda yeralan hususlarla ilgili olarak
> herhangi bir iþlem yapýlmasýnýn kesinlikle yasak olduðunu
> bildiririz.Böyle bir durumda lütfen hemen mesajýn göndericisini
> bilgilendiriniz ve mesajý sisteminizden siliniz.Internet ortamýnda
> gönderilen e-posta mesajlarýndaki hata ve/veya eksikliklerden veya
> virüslerden dolayý mesajýn göndericisi herhangi bir sorumluluk kabul
> etmemektedir.Teþekkür ederiz.
> >
> > The information contained in this communication may contain
> confidential or legally privileged information. Yeþim A.Þ. doesn't
> accept any legal responsibility for the contents and attachments of
> this message. If you are not the intended recipient you are hereby
> notified that any disclosure, use, copying, distribution or taking
> any action in reliance on the contents of this information is
> strictly prohibited. If you have received this communication in
> error, please notify the sender immediately by responding to this e-
> mail and then delete it from your system. The sender does not accept
> any liability for any errors or omissions or any viruses in the
> context of this message which arise as a result of internet
> transmission. Thank you.
> >
> >
> > [Non-text portions of this message have been removed]
> >
>
> Kişiye özel bu mesaj ve içeriğindeki bilgiler gizlidir. Yeşim A.Ş. bu
> mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuksal hiçbir sorumluluk kabul
> etmez. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde
> ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yeralan
> hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak
> olduğunu bildiririz.Böyle bir durumda lütfen hemen mesajın göndericisini
> bilgilendiriniz ve mesajı sisteminizden siliniz.Internet ortamında
> gönderilen e-posta mesajlarındaki hata ve/veya eksikliklerden veya
> virüslerden dolayı mesajın göndericisi herhangi bir sorumluluk kabul
> etmemektedir.Teşekkür ederiz.
>
> The information contained in this communication may contain confidential
> or legally privileged information. Yeşim A.Ş. doesn't accept any legal
> responsibility for the contents and attachments of this message. If you are
> not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, use,
> copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of
> this information is strictly prohibited. If you have received this
> communication in error, please notify the sender immediately by responding
> to this e-mail and then delete it from your system. The sender does not
> accept any liability for any errors or omissions or any viruses in the
> context of this message which arise as a result of internet transmission.
> Thank you.
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Tue Sep 18 2007 - 15:55:52 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Sep 18 2007 - 15:55:52 CEST