[cisco-ttl] Re: CiscoWorks

From: omr231971 <oyavuz_at_....>
Date: Sun, 16 Sep 2007 17:56:42 -0000


CW `topology discover` ederken cdp ile buldugu bilgiler uzerinden hareket eder. Device and Credentials`ta cihazlari gorup, topology`de harita olusturamama nedeni yeni Sase`de cdp`nin portlarda enable edilmemis olmasi olabilir.

Received on Mon Sep 17 2007 - 00:01:37 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Sep 17 2007 - 00:01:41 CEST