Re: Yan覺t: [cisco-ttl] G.SHDSL - Frame Relay

From: serhat aslan <serhataslan22_at_....>
Date: Fri, 10 Aug 2007 04:11:46 -0700 (PDT)


Merhaba,

frame-relay inteface altinda ise
traffic-shapping enable edilmemis o yuzden verdigimiz parametreler olcusunde frame-relay parametreleri, trafigi sekillendirmiyor

map-class altinda ise,
min-cir -> icin map-class altinda "frame-relay adaptive-shaping becn" komutuyla islevsellik kazanir.

kolay gelsin,

Serhat Aslan

Y覺lmaz DURSUN <yilmazdursun1877_at_yahoo.com.tr> wrote:                 Merhaba,
  

   San覺r覺m Qos service 癟al覺Ÿm覺yor.Bunun kontrol edilmesi gerekiyor.Ben 繹rnek bir Ÿey haz覺rlad覺m buna g繹re kontrol edersiniz.     

   襤yi 癟al覺Ÿmalar,     

   #sh policy-map     

   class-map match-all voip
   match access-group 101     

   policy-map test
 class voip
 priority xx
 class class-default     

   map-class frame-relay sube

 frame-relay fecn-adapt
 frame-relay cir xxxx
 frame-relay bc xxxx
 frame-relay be 0
 frame-relay mincir xxxx

  service-policy output test     

   access-list 101 permit udp any any range xxxx xxxx  access-list 101 permit udp any range xxxx xxxx any     

   Y覺lmaz DURSUN
   Oyak Teknoloji  

 "Mecit_Yondem_at_D2.com.tr" <mecit_yondem_at_d2.com.tr> wrote:    Merhabalar;  

 Merkez-Frame Relay-Cisco 2821-ios_ver:12.4 ve 嚙線be-G.SHDSL-Cisco 878-ios_ver:12.4 olan iki nokta aras嚙緯da router konfigurasyonlar嚙緯嚙 yapt嚙糊.Yaln嚙緲 iki network aras嚙緯da bilgisayarlar aras嚙 uzak masaustu, outlook, http, voip v.s. gibi uygulamalar 嚙窮l嚙踝蕭t嚙緝嚙緯ca hat kullan嚙締maz hale geliyor.Ping i嚙締emi istek zaman a嚙踝蕭m嚙緯a ugruyor. A嚙窮嚙踝蕭da iki nokta aras嚙緯da 嚙窮l嚙踝蕭an konfigurasyon var.嚙踝蕭z嚙練 konusunda yard嚙練lar嚙緯嚙緲嚙 bekliyorum.Te嚙箴kk嚙緝ler.  

 G.SHDSL Taraf嚙:  

 interface ATM0  

 no ip address  

 no atm ilmi-keepalive  

!
 

 interface ATM0.1 point-to-point  

 mtu 1500  

 bandwidth 256  

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252  

 pvc 0/35  

 oam-pvc manage  

 encapsulation aal5snap  

 Frame Relay Taraf嚙:  

 interface Serial0/0/1  

 no ip address  

 encapsulation frame-relay IETF  

 frame-relay lmi-type ansi  

 frame-relay route 16 interface Serial0/0/0 16  

 frame-relay route 17 interface Serial0/0/0 17  

 frame-relay route 18 interface Serial0/0/0 18  

 frame-relay route 19 interface Serial0/0/0 19  

 frame-relay route 250 interface Serial0/0/0 250  

!
 

 interface Serial0/0/1.1 point-to-point  

 bandwidth 256  

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252  

 frame-relay interface-dlci 215  

 class sube  

!
 

 map-class frame-relay sube  

 frame-relay ip rtp priority 16384 16383 24  

 frame-relay cir 256000  

 frame-relay bc 2560  

 frame-relay fair-queue  

 [Non-text portions of this message have been removed]  

 --
 Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)  

 Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk  kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da  bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.  Yahoo! Groups Links   Yahoo! kullaniyor musunuz?
 Istenmeyen postadan biktiniz mi? Istenmeyen postadan en iyi korunma Yahoo! Posta'da  http://tr.mail.yahoo.com  

 [Non-text portions of this message have been removed]    

   
            

    
---------------------------------

Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story.  Play Sims Stories at Yahoo! Games.

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Fri Aug 10 2007 - 13:13:11 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Fri Aug 10 2007 - 13:13:11 CEST