Re: YNT: [cisco-ttl] Access List e comment ihtiyacı

From: Enis Karaarslan <enis.karaarslan_at_....>
Date: Mon, 6 Aug 2007 17:35:46 +0300


On Sunday 05 August 2007 22:37:37 Ayhan HACIOĞLU wrote:
> , fakat access-listteki rule lara nas�l comment yazar�m onu sormak
> istemi�tim. accesslist e deِil, yani iptables checkpoint vb firewall
> lardaki gibi kurallara, b�yle bir desteِi varm� herhangi bir modelinde
> kullanan�z varm�?

her satırın öncesinde ve isterseniz sonrasında yazabiliyorsunuz zaten.

her kural için comment yazabilirsiniz "remark" ile, o kuralın öncesinde açıklamasını yapabilirsiniz.

Bunun dışında bir comment mekanizması yok bildiğim kadarıyla

-- 
--------------------------
Enis Karaarslan
Ege Üniversitesi
Kampüs Network Yöneticisi
--------------------------


[Non-text portions of this message have been removed]
Received on Tue Aug 07 2007 - 16:39:36 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Aug 07 2007 - 16:39:39 CEST