[cisco-ttl] QOS Hk.

From: Askin OZPOLAT \(SeHeNET\) <askin_at_....>
Date: Thu, 14 Jun 2007 09:03:52 +0300

 

1-Yaklaşık 200 g.dat nokta ile merkezde metroethernete bağlantı yapılan yapıda qos yapmak istiyorum.ses.video ve data aynı anda kullanımda.Bu durumda tabiî ki ses ve data'dan gerekli performans alınamıyor.Video görüntüleri bütün bant genişliğini tüketiyor.(Kamera görüntüleri,CCTV ve IP kameralar var).Noktaların hepsinde Voip gateway'ler var.kendi içlerinde haberleşmeyi bu voip gateway'ler ile yapıyorlar.Data iletişiminde uçların bir çoğu merkezdeki server'lara bağlanıyorlar.Bant genişlikleri farklı ortalama 256 k.Kamera açık olduğu zaman ses kesik kesik geliyor ve data iletimi çok yavaşlıyor.ve tabiî ki bu istenmiyor.Merkezde metroethernet tarafında qos yapmak istiyorum.Yapmak istediğim yapıda ses,video ve data aynı anda kullanımda olduğu zaman özellikle ses iletişiminde kesiklik olmaması.

Qos tarafında fazla bilgi sahibi değilim.Nerede eksik yapıyorum yada nasıl bir conf yapmam gerekli.Öneriler,Örnekler...  

2-Bu yapıda subintler'e göre qos yapılabilirmi yani bir noktada ses,video,data sıralaması,başka bir noktada video,ses,data sıralaması.      

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname sehenet

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

logging buffered 51200 warnings

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

ip subnet-zero

!

!

ip cef

!

!

ip domain name xxxxx.com

!

username xxx privilege 15 secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

!

!

class-map match-all video

 match protocol rtp video

class-map match-all voice

 match protocol rtp audio

!

!

policy-map voice_video

 class video

  bandwidth percent 25

 class voice

  bandwidth percent 50

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0

 description ttnet

 no ip address

 duplex auto

 speed auto

 service-policy output voice_video

!

interface GigabitEthernet0/0.1

 description shyazilim

  encapsulation dot1Q 222

 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0

 no snmp trap link-status

!

interface GigabitEthernet0/0.2

 description xxxxxx

encapsulation dot1Q 13

 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

 ip access-group xxxxx out

 no snmp trap link-status

!

!

!

!

!

!

!
 

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:cisco-ttl-digest_at_yahoogroups.com 
  mailto:cisco-ttl-fullfeatured_at_yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Thu Jun 14 2007 - 08:30:09 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Thu Jun 14 2007 - 08:30:11 CEST