Re: [cisco-ttl] iki ayrı lokasyonda aynı network ü kullanmam mümkün mü?

From: <taylane_at_....>
Date: Tue, 12 Jun 2007 16:45:10 +0300


routerlarda wan ve lan interfacelerinde bridge-group kullanarak yapabilirsin.

Taylan

Received on Wed Jun 13 2007 - 15:29:36 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Jun 13 2007 - 15:29:36 CEST