Re: [cisco-ttl] iki ayr lokasyonda ayn network kullanmam mmkn m?

From: emre aksoy <enisaksoy2000_at_....>
Date: Tue, 12 Jun 2007 03:12:42 -0700 (PDT)


1.ll , atm vede ethernet interfaceleri bridge group olarak ayarla ayn$B)(B bridge group uyesi olsun
inter ser 0
bridge gorup 1
inter atm 0
bridge group 1
interface et 0
bridge grop 1
2. arada loop u engellemek i$B+(Bi stp kullanacaks$B)(Bn bridge 1 porotocol iee.
3. spanning tre de atm in cost de$B+(Berini elle dusuk ver atm portlar forward olsun . atm gitti$B+(Binde stp den dolay$B)(B ll aktif olacakt$B)(Br. bu kadar$B)(B yeter i$B+(Bini g$B+(Br$B+(Br

not=aradaki routerlar bu interfaceler aras$B)(Bnda routing yapmayacaksa bvi gerekli de$B+(Bil e$B+(Ber kullancaksan

###########################################################################################
ip adresini interface bvi lara vermen gerekecek ayr$B)(Bca bridge goruplar$B)(Bda ip i$B+(Bin layer 3 e c$B)(Bkard$B)(Bg$B)(Bndan dolay$B)(Bda bridge irb komutunu girmen gerekir.

Merhaba arkada$B)(Blar, benim iki ayr$B+(B lokasyonum var. Lokasyonlar$B+(Bm aras$B+(Bnda 1 adet 4 Mbps ATM (ppp) ve bacup olarak 2 Mbps LL hatt$B+(Bm var, bu iki lokasyonda ayn$B+(B network$B+(B (IP olarak) kullanma $B)(Bans$B+(Bm var m$B+(B? Varsa izlemem gereken yol nedir. U$B+(Blardaki routerlar$B+(Bm 3845.

(A Lokasyonu)

----------------------------(WAN)-------------------------------------(B
Lokasyonu)

192.168.0.0
192.168.0.0

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links
[Non-text portions of this message have been removed]
Received on Tue Jun 12 2007 - 15:54:41 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Jun 12 2007 - 15:54:42 CEST