[cisco-ttl] Re: 3550 redundancy konfigurasyon adimlari

From: omr231971 <oyavuz_at_....>
Date: Thu, 17 May 2007 06:28:40 -0000


Cisco HSRP kullanabilirsin.

Pratikte uygulanan ve cisco`nun tavsiyesi, HSRP group icnde bulunan interface VLAN`larin hepsinin encapsulation edildigi bir trunk baglantinin iki omurga cihazi arasinda kurulmasi. Bu konfigurasyonda aktif cihaz devre disi kalmadan standby cihaz devreye girmez. Direkt bir link yerine alt katmanda bulunan bir cihaz uzerinden de HSRP olusturulabilir. Bu durumda omurgadan alt katmanda bulunan cihaza (switch) trunk baglantilar olusturulur. Burada HSRP multicast udp paketleri alis-verisinde bulunarak her grup icin status durumunu belirler. Her 16 Vlan ID icin bir grup yaratabilirsin. Bu da aslinda bir multicast grubuna 16 Vlan id = 16 adres demek.

Received on Fri May 18 2007 - 11:46:33 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Fri May 18 2007 - 11:46:33 CEST