[cisco-ttl] ADSL hattan dusme problemi

From: CagLaYan ayGUn <invinciblest_at_....>
Date: Sun, 13 May 2007 17:20:16 +0300 (EEST)


TTNet altyapisinda Alcatel ve NEC Dslam'lar ve cesitli versiyonlari kullanildigindan,pppoA veya pppoE sirayla denenerek kararli ADSL sinyalini yakalamayi deneyebilirsiniz.Alcatel Dslam kullanilan pop noktalarinda genelde her ikisi de kullanilabilirken bazi noktalarda yine de sorunla karsilasabileceginizden en iyisi denemek ya da TTNetten destek almak. Yusuf Bey'in belirttigi durum hattin fiziksel durumuyla ilgili sorunlarda gecerlidir ve konfg. emin olduktan sonra hala suren sorunlarda muhakkak belirtildigi gibi incelenmesi gerekir. ADSL modemler icin encapsulation degerleri: PPPoA VC(mux) veya PPPoE LLC formatinda kullanilir. Tespitlerinizi paylastiginiz icin tesekkurler. iyi calismalar.

Yusuf G�zelsoy <yguzelsoy_at_yahoo.com> wrote:                 Merhaba, Konfigürasyonla ilgili bir probleminiz
 olduðunu sanmýyorum. Mümkünse cihazýnýzýn baðlý olduðu  prizdeki topraklama(Nötr-Toprak arasý ölçümü)  deðerleri uzun süre test ettirin. Bildiðim kadarýyla  bu deðerin 0.2volt ile maximum 1 volt deðerleri  arasýnda olmasý gerekiyor. Þayet üstündeyse veya anlýk  peakler söz konusu ise düþmeniz olasýdýr. Umarým  sorununuzu çözmeye yardýmcý olur.  

 iyi çalýþmalar dileklerimle.  

> Herkese merhaba
> Ýþ yerinde internet eriþimi için kullandýðmýz Cisco
> 1721 e baðlý
> ADSL hatlardan birinde sürekli hattan düþme
> yaþandýðý bana iletildi.
> Cisco cihaz PPPoE encapsulation kullanýyordu.
> Standart bir modemle
> PPPoA modunda baðlandýklarýnda sorun çýkmadýðýný
> bildirdiler. Cisco
> cihazý PPPoA encapsulation kullanacak çekilde
> konfigüre ettiðimde
> sorun düzeldi. Benzer sorunu yaþabilecek kiþiler
> için çözüm olur
> ümidiyle örnek konfigürasyonun ilgili bölümünü
> bilginize sunuyorum:
>
> interface ATM1
> no ip address
> no ip mroute-cache
> no atm ilmi-keepalive
> dsl operating-mode auto
> !
> interface ATM1.1 point-to-point
>
> pvc 8/35
> encapsulation aal5mux ppp dialer
>
> dialer pool-member 1
> !
> !
> !
> interface Dialer1
> description +++ TTNet ADSL via ATM1 +++
> ip address negotiated
> ip mtu 1492
> ip nat outside
> encapsulation ppp
> dialer pool 1
> dialer-group 1
> no cdp enable
> ppp pap sent-username *****@ttnet password ******
>
> !
>
>
  Do You Yahoo!?
 Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around  http://mail.yahoo.com  
   
            

    
---------------------------------

Yahoo! kullaniyor musunuz?
 Simdi, 1GB e-posta saklama alani sunuyor http://tr.mail.yahoo.com

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Mon May 14 2007 - 11:31:34 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon May 14 2007 - 11:31:35 CEST