Re: Yanıt: [cisco-ttl] G.SHDSL internet ba�lant�s�

From: serhat aslan <serhataslan22_at_....>
Date: Wed, 2 May 2007 01:37:26 -0700 (PDT)


Merhaba,  

Atm interface'indeki degisiklik bu sekilde bir hataya sebep olmamasi gerekiyor. Cunku farkli pvc'demek farkli tanimlama geregini dogurur, ip seviyesine gelmeden hattin kurulmamasi ile es manadadir; bunun yaninda rastgele girdigim sayilarla olusturdugum pvc degerinin bir tane sistemde ip almadan pvc'nin up oldugunu da gormustum ama genel tanimlama bahsettigim gibi. Eger yanlis hatirlamiyorsam 8/35 -internet icin atanan pvc diye animsiyorum 0/35 ise kiralik hatlar icin verilen olarak aklimda kalmis(emin degilim..), belki bu genelleme bolgesel yapilar icin farkliliklar gosteriyor olabilir. TT'den teyit ettirmek gerekir.   kolay gelsin,
Serhat Aslan  

Yılmaz DURSUN <yilmazdursun1877_at_yahoo.com.tr> wrote:                 Merhaba,
  

   Atm inteface'in altında pvc 8/35 deŸil 0/35 olması gerekiyor.    Bi denermisiniz.     

   İyi çalıŸmlar,  

 Salih Ayhan <salih_ayhan_at_yahoo.com> wrote:

           Merhabalar,  

 Turk Telekom üzerinden G.Shdsl baðlantýsý yapmaya çalýþýyoruz.  Cisco 878 konfigurasyonunu yaptýk fakat aþaðýda görebileceðiniz gibi router 172' li seriden bir ip alýyor. Telekom' dan gelip Zyxel router baðladýlar. Dolayýsla nternet baðlantýsý saðlandý. hat,kullanýcý adý, ve þifreden emin olduk. Yanlýþý nerede yapýyoruz.?  

 Teþekkürler.  

 yourname#sh run
 Building configuration...  

 Current configuration : 3365 bytes
!

 version 12.4
 no service pad
 service timestamps debug datetime msec
 service timestamps log datetime msec
 no service password-encryption
!

 hostname yourname
!

 boot-start-marker
 boot-end-marker
!

 logging buffered 51200 warnings
!

 no aaa new-model
!

 resource policy
!

 ip subnet-zero
 ip cef
!

 ip domain lookup
 crypto pki trustpoint TP-self-signed-473921354  enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-473921354  revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-473921354
 crypto pki certificate chain TP-self-signed-473921354  

 controller DSL 0
 mode atm
 line-term cpe
 line-mode 2-wire line-zero
 dsl-mode shdsl symmetric annex B
 line-rate auto  

 interface BRI0
 no ip address
 encapsulation hdlc
 shutdown  

 interface ATM0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
 pvc 8/35
 encapsulation aal5mux ppp dialer
 dialer pool-member 1  

 interface FastEthernet0
 interface FastEthernet1
 interface FastEthernet2
 interface FastEthernet3  

 interface Vlan1
 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$  ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 ip tcp adjust-mss 1452
!

 interface Dialer1
 ip address negotiated
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 no cdp enable
 ppp authentication pap callin
 ppp pap sent-username user_at_ttnet password 0 123456 ppp ipcp dns request  ip classless
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
 ip http server
 ip http authentication local
 ip http secure-server
 ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000  ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload  access-list 1 permit any
 dialer-list 1 protocol ip permit
 no cdp run
 control-plane
 line con 0
 login local
 no modem enable
 line aux 0
 line vty 0 4
 privilege level 15
 login local
 transport input telnet ssh
 scheduler max-task-time 5000
 end  

 yourname#sh int dialer1
 Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)  Hardware is Unknown
 Internet address is 172.20.52.128/32
 MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255  Encapsulation PPP, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 DTR is pulsed for 1 seconds on reset
 Interface is bound to Vi2
 Last input never, output never, output hang never  Last clearing of "show interface" counters 3d17h  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0  Queueing strategy: weighted fair
 Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)  Conversations 0/0/16 (active/max active/max total)  Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)  Available Bandwidth 42 kilobits/sec
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec  29899 packets input, 480463 bytes
 31389 packets output, 873115 bytes   Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?  Check outnew cars at Yahoo! Autos.  

 [Non-text portions of this message have been removed]   Yahoo! kullaniyor musunuz?
  Simdi, 1GB e-posta saklama alani sunuyor  http://tr.mail.yahoo.com         

 Yahoo! kullaniyor musunuz?
 Istenmeyen postadan biktiniz mi? Istenmeyen postadan en iyi korunma Yahoo! Posta'da  http://tr.mail.yahoo.com  

 [Non-text portions of this message have been removed]    

   
            

    
---------------------------------

Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?  Check outnew cars at Yahoo! Autos.

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Wed May 02 2007 - 16:10:38 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed May 02 2007 - 16:10:38 CEST