RE: [cisco-ttl] G.SHSDL ucdan, F/R merkeze ftp sorunu...

From: Ilker GUNDOGDU <i_gundogdu_at_....>
Date: Tue, 17 Apr 2007 09:00:48 +0300


Aynı sorunu ben de yaşadım. Uzun bir süre Telekom’la cebelleştikten sonra meselenin Turpak’tan kaynaklandığını söylediler ve düzelttiler. Biraz uğraşmanız gerekecek.  


From: cisco-ttl_at_yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl_at_yahoogroups.com] On Behalf Of sancaralparslan Sent: Monday, April 16, 2007 3:42 PM
To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] G.SHSDL ucdan, F/R merkeze ftp sorunu...  

merhaba,
Mevcut yapimiz icerisinde herbiri 128K G.SHDSL olan 8 adet uc noktamizi merkez ofise F/R üzerinden bagliyoruz. Bu uc noktalardan sadece birinde problem yasarken diger uclar icin herhangi bir sorun bulunmamaktadir.Uc noktalarda Cisco 878 router kullanilmaktadir.Bütün 878 lerin konfigurasyonu LAN ve ATM ipleri disinda ayni olmakla birlikte calismayan ucta ayni model calisan bir 878 de denenmesine ragmen sorun asilamamistir.

Problemimiz $udur:

Uclarda bulunan pc'den merkezdeki server'a ftp ile ,olusan dosyanin gönderilmesi gerekmektedir. Sorun bulunan uc noktadan merkeze ping ve telnet var. Ancak ftp ile dosyayi gönderemiyoruz. Ftp ile merkeze baðlanýp sýra dosyayi transfer etmeye geldiðinde hicbir iletim söz konusu deðil. Aksine merkezdeki server'dan o pc'ye ftp ile transfer konusunda herhangi bir sorun yok.Diger uçlarda da ayni yapi mevcut olup ucdan merkeze bir sorun bulunmamaktadir.Acaba pc den kaynakli bir sorun mu diye düsünüp, G.SHDSL öncesi kullanýlan ve iptal etmediðimiz L/L'ý aktive ettiðimizde 2 yönlü ftp konusunda bi problem olmadýðýný gördük.Telekom ile yapilan yogun görüþmeler sonrasý en son repartitor ile modem arasýnda sorun oldugunu söylediler bunun üzerine devrenin bulunduðu repartitöre gidilip 878 oradan dizine takýldý ve ftp tekrar denendiðinde 65K'dan sonra transferin kesildiði gözlendi.Bu sýrada merkez telekomdan ilgili kiþi de hattaki veri akýþýný kontrol ederken TTNET'in 2.gatewayinden paketlerin dönmediðini söyledi.Doðal olarak TTNET'i arayýp durumu anlattik ama yaptiklari incelemede herhangibir sorun olmadýðýný yapacaklari birþeyin bulunmadýðýný söylediler.Ücretini ödediðimiz halde verimini alamadýðýmýz bir devremiz var ve ne yapacaðým konusunda týkandým.Bir not daha aktarmak isterim: merkezden ucdaki router'a baglandigimda konfigürasyonda gerekli deðiþiklikleri 'sh conf' demedikçe yapabiliyor ve 'wr mem' edebiliyorum.Ancak 'sh conf' dediðim anda karþýdan hiçbirþey gelmiyor ve ekran takýlýp kalýyor ftp de olduðu gibi.

Bu konuda bilgisi ve yorumu olan arkadaslarin yardimlarini beklediðimi belirtmek isterim.Ýyi çalýþmalar,

Sancar,  

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Wed Apr 18 2007 - 11:19:24 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Apr 18 2007 - 11:19:24 CEST