[cisco-ttl] Re: GSHDSL-Metroethernet

From: cetuncel <cetuncel_at_....>
Date: Sat Mar 31 2007 - 18:56:48 CEST


sorun yine çözülmedi static arp girmeyi denicem bakal&#305;m nas&#305;l bir sonuç verecek. anlamad&#305;&#287;&#305;m router kendi interface inin MAC adresini nas&#305;l bilmez

Received on Sun Apr 1 18:18:55 2007

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Sun Apr 01 2007 - 18:18:55 CEST