RE: [cisco-ttl] Re: Wireless Acces pointlere fiber ile ulaþým

From: volkan <volkan_at_....>
Date: Tue Mar 27 2007 - 09:30:51 CEST


Sayın Mustafa Aksu;  

Alied Telesis konusunda şunu söylemek isterim Cisco gibi kuvvetli bir devi ben askeri projelerde Alied Telesis ile destekliyorum.

Bu konuda hata kabul etmeyen bir müşteri olduğundan cisco dışına mecburi çıkışlarda tek marka gidiyorum oda Alied Telesis dir.

Bunu sadece 4 snedir bana sorun geri döndürmediği ve kritikbir kaç uygulamada kullandığım için yazdım.  

Fiber konusunda bir önerim daha ben şu anki birkaç projemde bölgelre giden ana kablomu ikileyip (her birinde çokça boş core var)

Bağlantımı iki ayrı koldan redundant hale getirdim. Buda bir çözüm.  

Saygılarımla;
Volkan ŞAMLI  

Esin Sokak No:2 D:1 Hasanpaşa
34722 Kadıköy - ISTANBUL

Tel : 0 216 327 66 17-18
Faks : 0 216 327 66 19
Web : <BLOCKED::http://www.focusturk.com> www.focusturk.com

(Bu posta iletisi Virüs taramasından geçirilmiştir. )


From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Mustafa AKSU Sent: Thursday, March 22, 2007 12:44 AM
To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] Re: Wireless Acces pointlere fiber ile ulaþým  

Sayýn Þamlý,
Anlaþýlan o ki her acces point'e fiber ile gideceðiz ve orada UTP ye çevireceðiz.Geniþ bölge arýzalarý yaratmamak için birkaçýný bir araya konsantre etmeyeceðiz.
Benim kaygým çeviricilerle ilgili kötü anýlarýmdan kaynaklanýyor. Daha geçen günlerde MDI-MDX ayarýný durup dururken kaybeden bir çevirici vardý.Daha evvelde de giriþ gerilimi uygun olmadýðýndan çalýþýr görünüp te düzgün çalýþmayanlarý hatýrlýyorum. Açýkçasý markalarýný hatýrlamýyorum.Bahsettiðiniz Planet markalardan, cabletron'lardan ve baþka bazý markalardan çevirici kullandýðýmýzý biliyorum. Bu arada Alied Telesis'in adý Alied Telesyn deðil miydi? (Özür dileyerek Web'den bakýp Alied Telesis olduðunu bende gördüm) Bu arada bir LRE önerisi vardý. Bu iþin taraflarýnýn yaklaþýmý açýsýndan pek mümkün görmüyorum fakat fiyatlara bakýp aklýn bir köþesinde tutmakta fayda var.Açýkçasý hiç düþünmemiþtim. Sayýn Murat Yýldýrýmýn önerisideki repeater modunda wireless hop'larý atlamak iþin kritikliði açýsýndan bu projede uygun düþmeyecek.

Ýlginiz ve yardýmlarýnýz için teþekkür ederim.

Saygýlarýmla,
Mustafa AKSU

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Wed Mar 28 09:58:01 2007

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Mar 28 2007 - 09:58:01 CEST