[cisco-ttl] Re: GSHDSL-Metroethernet

From: cetuncel <cetuncel_at_....>
Date: Mon Mar 19 2007 - 16:42:33 CET

selam dostum

bölgelerdeki routerlar&#305; bridge mode da çal&#305;&#351;t&#305;rmak zorunday&#305;m san&#305;r&#305;m telekomdan o &#351;ekilde ayar yapmam&#305; istediler. metro ethernet switch i telekom kendisi konfigure etti ip adreslerinde ve subnetlerde bir s&#305;k&#305;nt&#305; yok yaln&#305;z fa interfacelerde cdp yi disable ettim bakal&#305;m nas&#305;l bir sonuç verecek umar&#305;m hallomu&#351;tur :) Acaba atm interface için static arp girdisi girsem sorun çözülebilir mi ne dersin :)

Received on Tue Mar 20 21:47:46 2007

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Mar 20 2007 - 21:47:46 CET