YNT: {Disarmed} [cisco-ttl] BGP protoloku hk.

From: Hilmiye Balcik <balcikh_at_....>
Date: Tue Feb 20 2007 - 20:49:04 CET


Bu arada BGP için TTNET'den ATM bağlantı da alabilirsin.


Kimden: cisco-ttl@yahoogroups.com bu kişinin yerine: Hilmiye Balcik Gönderilmiş: Sal 20.02.2007 18:33
Kime: cisco-ttl@yahoogroups.com
Konu: RE: {Disarmed} [cisco-ttl] BGP protoloku hk.

Selam,

BGP için 2 adet IP blo?u almana gerek yok. Kendinize ait 1 adet C class IP blo?u ile de iki ISP den BGP kurabilirsiniz. Ayryca, BGP ile yayynlayaca?yn ip blo?unu, Servis sa?layycynyz üzerinden RIPE'dan PI olarak alabilirsiniz. Bu durumda ip networkleriniz sürekli size ait olur. Ylerde ISP de?i?ikli?i yapmak istedi?inizde, IP bloklarynyzy geri vermek zorunda kalmazsynyz. Bu i?lemleri sadece ISP'ler üzerinden yapabilirsiniz. Son olarak, Telekom ile BGP yapabilmeniz için aranyzdaki ba?lantynyn LL ya da Metroethernet olmasy gerekir.

Yyi Çaly?malar,

Hilmiye


From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Alparslan Ozturk Sent: Saturday, February 17, 2007 7:39 AM To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: {Disarmed} [cisco-ttl] BGP protoloku hk.

Merhaba,

2 adet ISP den alynan hatlar ile cisco cihaz üzerinde bir BGP atonom sistemi failover sa?layacak ?ekilde çaly?masy için gereksinimler nelerdir. Bu konuda örnekleri olan arkada?lar topolojilerini basitce payla?abilirlermi?

Yncelemlerim sonucu a?a?ydaki sonuclara vardym. Do?rulu?u hakkynda fikirlerinizi bekliyorum:

  1. Yki adet C class IP blogu alynmasy ?art (x.x.x.x/23)
  2. Türk Telekom G.SHDSL üzerinde BGP protokolu ko?turmady?y için bu iki hattyn LL olmasy ?art
  3. BGP AS ile ba?ly bir lokasyonda LAN içinde bulunan bir makina yine LAN DMZ de olan bir sunucuya interneti dola?yp sisteme giremez.

te?ekkürler
iyi çaly?malar.

Alparslan Ozturk
alparslan_ozturk@yahoo.com <mailto:alparslan_ozturk%40yahoo.com>Yahoo! kullaniyor musunuz? http://tr.mail.yahoo.com <http://tr.mail.yahoo.com/> <http://tr.mail.yahoo.com <http://tr.mail.yahoo.com/> > Istenmeyen postadan biktiniz mi? Istenmeyen postadan en iyi korunma Yahoo! Posta'da
--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner <http://www.mailscanner.info/> , and is
believed to be clean.


[Non-text portions of this message have been removed]--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.
Yahoo! Groups Links
--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

[Non-text portions of this message have been removed]--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/join (Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:cisco-ttl-digest@yahoogroups.com mailto:cisco-ttl-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Tue Feb 20 20:53:58 2007

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Feb 20 2007 - 20:54:00 CET