[cisco-ttl] Re: Otomatik config yedekleme

From: mhakanulug <mhakanulug_at_....>
Date: Wed Dec 27 2006 - 15:12:19 CET


Merhaba.

Bahsetiğin Kiwi cattools'u denemeni tavsiye ederim. Trial versiyonu 5 cihaza kadar ful destek veriyor. Konfigrasyonu otomatik yedeklediği gibi, konfigrasyonların verisyonunuda tutuyor. Ayrıca konfigrasyon değişimlerinde uyarı mesajı atıyor ve konfigrasyonların karşılaştırmalarını çok rahat yapabiliyorsun ve geriye dönük inceleme yapabiliyorsun. İstersen aynı anda tüm cihazların şifrelerini değiştirebiliyor. Kurulumu ve konfigrasyonu kolay.

Kolay Gelsin.

Received on Wed Dec 27 16:11:35 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Dec 27 2006 - 16:11:38 CET