Yanıt: [cisco-ttl] Cisco 1841 Back-up Lines

From: pala pala <sayanora1987_at_....>
Date: Fri Dec 01 2006 - 15:58:32 EET


hocam merhaba,    

  frame relay hattın olduğu seri interface'ın altına   backup interface (diğer interface)
  backup load deyip bir yuzde gir ve sonra yine bir yuzdelik isteyecek onu da gir.    

  çalışır   

barisbarutcu@yahoo.com, UNEXPECTED_DATA_AFTER_ADDRESS@.SYNTAX-ERROR. wrote:

          Herkese Merhaba ,

Cisco 1841 router üzerine takýlý bir wic1shdsl-v3 interface ve wic2t interface'e takýlý ctu-s modem frame relay hat var. Default gateway frame relay hat olmak üzere sistemi kurduk , her iki hat ayrý ayrý problemsiz çalýþýyor. Ancak hatlarýn birbirlerini yedeklemesini baþaramadýk , back-up komutunun çalýþmasýný bilen varsa yardým rica ediyorum...

Kolay Gelsin
Barýþ BARUTÇU                            Yahoo! kullaniyor musunuz?
 Simdi, 1GB e-posta saklama alani sunuyor http://tr.mail.yahoo.com

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Fri Dec 1 16:49:36 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Dec 01 2006 - 16:49:37 EET