[cisco-ttl] hp-cisco STP uyumlu olarak çal¹º¹yor mu?

From: ilhan salihoglu <ilhansalih_at_....>
Date: Tue Nov 28 2006 - 17:23:15 EET


Merhaba

Hp ve Cisco switchler STP,MSTP yada PVST(+) konfigürasyonu yap¹larak entegre ºekilde çal¹ºt¹rma olana»¹ var m¹d¹r? Var ise Cisco ve Hp switchleri ayn¹ topoloji içinde sorunsuz ve sürekli çal¹ºmakta oldu»u bir örnek verilebilir mi? Elimizde Cisco 4948 ve Hp Proliant BL P Class GBE2 inter Connect Switch bulunmaktad¹r

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/join (Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:cisco-ttl-digest@yahoogroups.com mailto:cisco-ttl-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Wed Nov 29 14:29:35 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Nov 29 2006 - 14:29:36 EET