Re: YNT: [cisco-ttl] cisco 878 SDM

From: ali tadir <alitadir_at_....>
Date: Sat Oct 21 2006 - 16:10:25 EEST


Mecit Bey Merhaba,

Sorun muhtemelen Java versiyonundandir, bazen bolgesel ayarlarin Turkce olmasi da sorunlara sebep oluyor. Bu nedenle English (A.B.D) yaparsaniz muhtemelen sorun cikmayacaktir.

SDM arayuzunden baglanamamaniz ise muhtemelen http access-class veya vty altindaki access-class komutlari ile ilgilidir. CLI altindan bu ayarlari duzeltirseniz sorun cozulecektir.

Kolay gelsin
Ali TADIR

> Sh flash çıktısı aŸaŸıda:
>
> AnladıŸım kadarıyla ilgili dosyalar mevcut.Bir
> de SDM deki firewall€™ı enable yapınca artık
> SDM€™e baŸlanamaz oldum..Tekrar SDM
> baŸlantısını saŸlamak için ne yapmalıyım.
>
> TŸk.
>
> #sh flash:
>
> 24576K bytes of processor board System flash (Intel
> Strataflash)
>
>
>
> Directory of flash:/
>
>
>
> 2 -rwx 12083768 --- -- ---- --:--:-- -----
> c870-advsecurityk9-mz.124-4.T4.bin
>
> 3 -rwx 2254 Mar 1 2002 00:03:19 +00:00
> sdmconfig-8xx.cfg
>
> 4 -rwx 833024 Mar 1 2002 00:03:40 +00:00
> es.tar
>
> 5 -rwx 1052160 Mar 1 2002 00:04:03 +00:00
> common.tar
>
> 6 -rwx 1038 Mar 1 2002 00:04:15 +00:00
> home.shtml
>
> 7 -rwx 102400 Mar 1 2002 00:04:29 +00:00
> home.tar
>
> 8 -rwx 491213 Mar 1 2002 00:04:46 +00:00
> 128MB.sdf
>
>
>
> 23482368 bytes total (8906752 bytes free)
>
>
>
> ________________________________
>
> Kimden: cisco-ttl@yahoogroups.com
> [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] Yerine Ozgur
> Guler
> Tarih: Thursday, October 19, 2006 1:26 PM
> Kime: cisco-ttl@yahoogroups.com
> Konu: Re: [cisco-ttl] cisco 878 SDM
>
>
>
> Bu cihaz üzerinde default olarak SDM Express
> çalýþýr. SDM Express üzerinde VPN menüsü
> yoktur. Sh flash komutu çýktýsýnda sdm.tar ve
> SDM_Backup dosyasýný göremiyorsanýz bu
> dosyalarý edinmeniz gerekli. Bu dosyalarý edinip
> flash içine atmalýsýnýz(œzerinde SDM çalýþan
> bir router dan edinebilirsiniz). Daha sonra yine web
> arayüzünden baðlandýðýnýzda (eðer sýfýr
> bir router ise) SDM Express açýlýr. SDM Express
> sizden birkaç ayar yapmanýzý ister, enable
> þifresi gibi. Bunlarý yaptýktan sonra otomatikman
> kapanýr. Tekrar baðlandýðýnýzda SDM
> arayüzüne baðlanmýþ olursunuz. Burada bütün
> menüler mevcut olacaktýr.
>
> mecit_yondem <mecit_yondem@d2.com.tr
> <mailto:mecit_yondem%40d2.com.tr> > wrote:
> Merhabalar;
>
> Cisco 878 G.shdsl router'a SDM ile
> baðlandýðýmýzda VPN linkini göremiyoruz.Acaba
> Firewall "Disable" durumda olduðu için mi SDM
> ekranýnda VPN linkini göremiyoruz.
>
> Cisco 878 G.shdsl versiyonu 12.4.(4)T4
>
> Tþk.
>
> [Non-text portions of this message have been
> removed]
>
> --
> Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
>
> Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki
> tum sorumluluk
> kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride
> bulunan liste uyeleri ya da
> bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir
> sekilde sorumlu tutulamazlar.
> Yahoo! Groups Links
>
>
> ---------------------------------
> All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email
> and get things done faster.
>
> [Non-text portions of this message have been
> removed]
>
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been
> removed]
>
>
>Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:cisco-ttl-digest@yahoogroups.com 
  mailto:cisco-ttl-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Mon Oct 30 10:24:02 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Oct 30 2006 - 10:24:03 EET