Re: YNT: [cisco-ttl] cisco 878 SDM

From: Ozgur Guler <gulozg_at_....>
Date: Fri Oct 20 2006 - 12:20:42 EEST


tekrar SDMe balanmak iin cihaza console dan balanp erase startup-config yapabilirsin. Flash ktsna baklldnda sdm.tar ve gerekli mi bilmiyorum ama SDM_backup dosyalar grnmyor. Ben 877 den ektiim bu dosyalar ekte yolluyorum. Bunlar flasha atn. Sonra ilk mail de dediim gibi SDM express in quick config ksmnda istenen yerleri doldurursunuz. Tekrar aldnda SDM express ile deil de SDM ile alr. Burada vpn mensn grebilirsiniz..

mecit_yondem <mecit_yondem@d2.com.tr> wrote:                         Sh flash çıktısı a&#65533;a&#65533;ıda: 
 

  Anladı&#65533;ım kadarıyla ilgili dosyalar mevcut.Bir de SDM deki firewall&#65533;&#65533;ı enable yapınca artık SDM&#65533;&#65533;e ba&#65533;lanamaz oldum..Tekrar SDM ba&#65533;lantısını sa&#65533;lamak için ne yapmalıyım.   

  T&#65533;k.   

  #sh flash:   

  24576K bytes of processor board System flash (Intel Strataflash)          

  Directory of flash:/          

      2 -rwx 12083768 --- -- ---- --:--:-- ----- c870-advsecurityk9-mz.124-4.T4.bin   

      3 -rwx 2254 Mar 1 2002 00:03:19 +00:00 sdmconfig-8xx.cfg   

      4 -rwx 833024 Mar 1 2002 00:03:40 +00:00 es.tar   

      5 -rwx 1052160 Mar 1 2002 00:04:03 +00:00 common.tar   

      6 -rwx 1038 Mar 1 2002 00:04:15 +00:00 home.shtml   

      7 -rwx 102400 Mar 1 2002 00:04:29 +00:00 home.tar   

      8 -rwx 491213 Mar 1 2002 00:04:46 +00:00 128MB.sdf          

  23482368 bytes total (8906752 bytes free)          


  

  Kimden: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] Yerine Ozgur Guler   Tarih: Thursday, October 19, 2006 1:26 PM   Kime: cisco-ttl@yahoogroups.com
  Konu: Re: [cisco-ttl] cisco 878 SDM          

Bu cihaz üzerinde default olarak SDM Express çalýþýr. SDM Express üzerinde VPN menüsü yoktur. Sh flash komutu çýktýsýnda sdm.tar ve SDM_Backup dosyasýný göremiyorsanýz bu dosyalarý edinmeniz gerekli. Bu dosyalarý edinip flash içine atmalýsýnýz(&#65533;zerinde SDM çalýþan bir router dan edinebilirsiniz). Daha sonra yine web arayüzünden baðlandýðýnýzda (eðer sýfýr bir router ise) SDM Express açýlýr. SDM Express sizden birkaç ayar yapmanýzý ister, enable þifresi gibi. Bunlarý yaptýktan sonra otomatikman kapanýr. Tekrar baðlandýðýnýzda SDM arayüzüne baðlanmýþ olursunuz. Burada bütün menüler mevcut olacaktýr.   

  mecit_yondem <mecit_yondem@d2.com.tr <mailto:mecit_yondem%40d2.com.tr> > wrote: Merhabalar;   

Cisco 878 G.shdsl router'a SDM ile baðlandýðýmýzda VPN linkini göremiyoruz.Acaba Firewall "Disable" durumda olduðu için mi SDM ekranýnda VPN linkini göremiyoruz.   

  Cisco 878 G.shdsl versiyonu 12.4.(4)T4   

  Tþk.   

[Non-text portions of this message have been removed]
  

  --
  Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)   

  Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk   kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da   bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.   Yahoo! Groups Links        All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.   

[Non-text portions of this message have been removed]
            

[Non-text portions of this message have been removed]
     

   
                  

 		
---------------------------------

Stay in the know. Pulse on the new Yahoo.com. Check it out.

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:cisco-ttl-digest@yahoogroups.com 
  mailto:cisco-ttl-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Mon Oct 30 10:21:24 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Oct 30 2006 - 10:21:35 EET