YNT: [cisco-ttl] cisco 878 SDM

From: mecit_yondem <mecit_yondem_at_....>
Date: Thu Oct 19 2006 - 17:44:10 EEST


Sh flash çıktısı aşağıda:

Anladığım kadarıyla ilgili dosyalar mevcut.Bir de SDM deki firewall’ı enable yapınca artık SDM’e bağlanamaz oldum..Tekrar SDM bağlantısını sağlamak için ne yapmalıyım.

Tşk.

#sh flash:

24576K bytes of processor board System flash (Intel Strataflash)  

Directory of flash:/  

    2 -rwx 12083768 --- -- ---- --:--:-- ----- c870-advsecurityk9-mz.124-4.T4.bin

    3 -rwx 2254 Mar 1 2002 00:03:19 +00:00 sdmconfig-8xx.cfg

    4 -rwx 833024 Mar 1 2002 00:03:40 +00:00 es.tar

    5 -rwx 1052160 Mar 1 2002 00:04:03 +00:00 common.tar

    6 -rwx 1038 Mar 1 2002 00:04:15 +00:00 home.shtml

    7 -rwx 102400 Mar 1 2002 00:04:29 +00:00 home.tar

    8 -rwx 491213 Mar 1 2002 00:04:46 +00:00 128MB.sdf  

23482368 bytes total (8906752 bytes free)  


Kimden: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] Yerine Ozgur Guler Tarih: Thursday, October 19, 2006 1:26 PM Kime: cisco-ttl@yahoogroups.com
Konu: Re: [cisco-ttl] cisco 878 SDM  

Bu cihaz üzerinde default olarak SDM Express çalýþýr. SDM Express üzerinde VPN menüsü yoktur. Sh flash komutu çýktýsýnda sdm.tar ve SDM_Backup dosyasýný göremiyorsanýz bu dosyalarý edinmeniz gerekli. Bu dosyalarý edinip flash içine atmalýsýnýz(Üzerinde SDM çalýþan bir router dan edinebilirsiniz). Daha sonra yine web arayüzünden baðlandýðýnýzda (eðer sýfýr bir router ise) SDM Express açýlýr. SDM Express sizden birkaç ayar yapmanýzý ister, enable þifresi gibi. Bunlarý yaptýktan sonra otomatikman kapanýr. Tekrar baðlandýðýnýzda SDM arayüzüne baðlanmýþ olursunuz. Burada bütün menüler mevcut olacaktýr.

mecit_yondem <mecit_yondem@d2.com.tr <mailto:mecit_yondem%40d2.com.tr> > wrote: Merhabalar;

Cisco 878 G.shdsl router'a SDM ile baðlandýðýmýzda VPN linkini göremiyoruz.Acaba Firewall "Disable" durumda olduðu için mi SDM ekranýnda VPN linkini göremiyoruz.

Cisco 878 G.shdsl versiyonu 12.4.(4)T4

Tþk.

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups LinksAll-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.

[Non-text portions of this message have been removed]  

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/join (Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:cisco-ttl-digest@yahoogroups.com mailto:cisco-ttl-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Fri Oct 20 11:53:00 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Oct 20 2006 - 11:53:13 EEST