Re: [cisco-ttl] cisco 1721 g.shdsl problemi

From: ali tadir <alitadir_at_....>
Date: Mon Jul 31 2006 - 11:01:57 EEST


Merhaba,

pvc 0/35
 encapsulation aal5snap
 protocol ip 192.168.1.2

&#351;eklinde bir map olu&#351;turursan&#305;z san&#305;yorum ki çal&#305;&#351;acakt&#305;r. Ancak bu tür tan&#305;mlama sorunlar&#305; Turk Telekom'dan da kaynaklanabilmektedir.

En do&#287;rusu debug komutlar&#305; ile kar&#351;&#305;dan paket gelip gelmedi&#287;ini kontrol etmenizdir.

&#304;yi çal&#305;&#351;malar!

> merhaba,
> cisco 1721'e shdsl modülü takarak iki lokasyonu
> point to point
> konu&#351;turmak istiyoruz.
> dsl controller up, atm interface up ancak ne kendi
> atm interface'ime
> ne de kar&#351;&#305; interface'e ping
> atam&#305;yorum.
> yard&#305;mc&#305; olursan&#305;z çok sevinirim.
>
> controller DSL 0
> mode atm
> line-term cpe
> line-mode auto
> dsl-mode shdsl symmetric annex B
>
> ---------------
>
> interface ATM0
> no ip address
> no atm ilmi-keepalive
> !
> interface ATM0.1 point-to-point
> ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
> no snmp trap link-status
> pvc 0/35
> encapsulation aal5snap
> !
>
> kar&#351;&#305; tarafta da tamamen ayn&#305;
> konfigürasyon. tek fark atm0.1'in ip'si
> 192.168.1.2
>
> -----------------
>
> #ping 192.168.1.1
>
> Type escape sequence to abort.
> Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1,
> timeout is 2 seconds:
> .....
> Success rate is 0 percent (0/5)
>
> te&#351;ekkürler.
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
>
> Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki
> tum sorumluluk
> kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride
> bulunan liste uyeleri ya da
> bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir
> sekilde sorumlu tutulamazlar.
> Yahoo! Groups Links
>
>
> cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
>
>
>
>
>
>Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Mon Jul 31 12:16:50 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Jul 31 2006 - 12:16:50 EEST