RE: [cisco-ttl] atm-frame relay

From: Bayram Aslan <bayram_at_....>
Date: Tue Jul 04 2006 - 13:13:28 EEST


Su sekilde duzenleyip ,

interface ATM0/0.1 point-to-point
  ip address 192.168.201.2 255.255.255.252    pvc 0/35
   protocol ip 192.168.201.1
   oam-pvc manage
   encapsulation aal5snap

int atm0/0.1 iin up,up olması mutlaka gerekir...

merkez tarafında

interface Serial0/0/0
 bandwidth 1024
 no ip address
 encapsulation frame-relay ietf
 frame-relay lmi-type ansi
!
interface Serial0/0/0.1 point-to-point
 description xxx
 bandwidth 128
 ip address 192.168.201.1 255.255.255.252  frame-relay interface-dlci 200

merkez frame-relay ttnet ise frame-relay encaps ietf yapman gerekebilir.. bunları yapmana ragmen calismiyorsa TT la ugrasman gerekecek..

bu konf. Da data calisir ama ses saglikli olmaz... atm tarafında vbr-rt tanımıyla berebaer ppp over frame-relay calistirman ses problemini de cozecektir..

kolay gelsin..

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of mecit_yondem Sent: Friday, 30 June, 2006 22:47
To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] atm-frame relay

Merhabalar;  

Merkezdeki frame-relay ile þube tarafýndaki g.shdsl interfacelerini bir türlü konuþturamadýk.ISP ile görüþtüðümüzde iki ucunda aktif olduðunu söylüyor..Ýki lokasyondaki routerda baktýðýmýzda protocol up gözüküyor.Konfigler aþaðýdaki gibi..Nerde hata yapýyoruz bir türlü anlamadým..ATM veFrame Relay uçlarý konuþturmak için özel bir durum var mý? Ayrýca bu hat üzerinde voip çalýþacak.Yardýmlarýnýz için þimdiden çok teþekkür..  

G.shdsl olan router: (cisco 1760 , Version 12.3(11)T5,4 FXS Voice card)  

interface ATM0/0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
 dsl equipment-type CPE
 dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex B  dsl linerate AUTO
!
interface ATM0/0.1 point-to-point
 description yyy
 ip address 192.168.201.2 255.255.255.252  pvc 0/35

  encapsulation aal5snap    

Frame-relay Merkez Router : (cisco 3850, version 12.4)  

interface Serial0/0/0

 bandwidth 1024

 no ip address

 encapsulation frame-relay

 frame-relay traffic-shaping

 frame-relay lmi-type ansi

 frame-relay ip tcp header-compression

 frame-relay ip rtp header-compression

!

interface Serial0/0/0.1 point-to-point

 description xxx

 bandwidth 128

 ip address 192.168.201.1 255.255.255.252

 frame-relay interface-dlci 200

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links  

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Tue Jul 4 13:41:27 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 04 2006 - 13:41:28 EEST