RE: [cisco-ttl] router monitoring tool

From: Mehmet KARAHAN <mehmet.karahan_at_....>
Date: Wed Jun 28 2006 - 17:07:12 EEST


Merhaba;

Bence en iyisi NETFLOW. Bunu da aşağıdaki adresten download edebilirsin.

http://manageengine.adventnet.com/products/netflow/index.html    

Yenal TATLI wrote:
> merhaba,
>
> çalýþtýðým kurumda, þubelerimiz ve genel müdürlüðümüz
> var ve þubeler frame relay ve g.shdsl ile genel
> müdürlüðe baðlýlar. bazen hatta o kadar yoðun bir
> trafik oluyor ki þube çalýþamaz hale geliyor. router
> ýn üzerinden geçen paketin source ip sini destination
> ip sini , port bilgisini anlýk olarak görebileceðim
> bir yazýlým var mý? router larým arasýnda cisco
> olmayanlar da var. o yüzden marka dan baðýmsýz bir
> yazýlým olmasý gerekiyor.
>
> Bu konuda yardýmcý olabilirseniz çok sevinirim.
>
> iyi çalýþmalar.
>
> Yenal TATLI
>
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
> http://mail. <http://mail.yahoo.com> yahoo.com
>
>
>
>
>
>
> --
> Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
>
> Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk
> kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da
> bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
 

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Thu Jun 29 01:32:46 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Jun 29 2006 - 01:32:46 EEST