RE: [cisco-ttl] Ayrý interface'leri ayný subnette konuþturmak

From: Seyhan Tekelioğlu <seyhant_at_....>
Date: Fri Mar 31 2006 - 17:13:13 EEST


Vlan kullanmadan yapmanın yolu yok mu?

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Mehmet Mehmet Sent: Friday, March 31, 2006 2:41 PM
To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: Re: [cisco-ttl] Ayrý interface'leri ayný subnette konuþturmak

vlan sana yardimci olabilir tahminim.

Seyhan Tekelioðlu <seyhant@gmail.com> wrote: Merhaba,

2 ayrý cisco 2520 router'da e0 interfacelere ve router'lara baðlý pc'lere ayný subnetten ip verip bunlarýn birbirini pinglemesini istiyorum. Bridge Group ile bir þeyler denedim ama olmadý. Bunu yapabileceðim bir konfigürasyon örneðiniz var mý?

router1 e0 ip : 192.168.1.1
router1 pc ip : 192.168.1.50

router2 e0 ip : 192.168.1.2
royter2 pc ip : 192.168.1.100

Yardýmlarýnýz için teþekkürler

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links
		
---------------------------------
Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls.  Great rates starting at 1&cent;/min.

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links 


--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Fri Mar 31 16:19:07 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Mar 31 2006 - 16:19:09 EEST