Re: [cisco-ttl] cisco vpn client

From: Ilker Temir <ilker_at_....>
Date: Fri Mar 17 2006 - 11:39:50 EET


Anladigim kadariyla VPN yapilan yerden Internet baglantisi verilmiyor, aksi takdirde vpn uzerinden de Internet'e cikis yapilabilmeli.

Bundan bagimsiz olarak sizin yapmaya calistiginiz "split tunneling", asagidaki URL yardimci olabilir.

http://www.cisco.com/warp/public/471/vpn35-split.html

Ilker

M�layim ARSLAN wrote:
> Arkada�lar �irketimizde baz� kullan�c�lar cisco vpn client program�
> kullan�yorlar.Bu program ile uzak noktadaki server a ba�land�klar� anda
> di�er t�m ba�lant�lar� kesiliyor.Ben bu kullan�c�lar vpn ba�lant�s�n�
> kurduktan sonra ayn� anda hem de internete girmelerini istiyorum.Client
> program�n� kurcalad�m bununla ilgili bir ayar bulamad�m.VPN kuruldu�unda
> program bilgisayara kendini default gateway olarak at�yor ve metri�ini 1
> yap�yor.Bunun i�in bir ��z�m y�ntemi s�yleyebilirmisiniz ?
>
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
>
>
> --
> Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
>
> Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk
> kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da
> bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Fri Mar 17 11:37:07 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Mar 17 2006 - 11:37:07 EET