RE: [cisco-ttl] Cisco AS5300'de RTP Problemi

From: Burak Ergun (bergun) <bergun_at_....>
Date: Tue Feb 21 2006 - 01:13:22 EET


Ethernet portu altına

H323-gateway voip bind source <ethernet port IP Addresi)

Komutunu kullanmanız lazım.

Saygılar...
Burak

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Can YILDIZ Sent: 20 February, 2006 15:16
To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: RE: [cisco-ttl] Cisco AS5300'de RTP Problemi

Evet denedim o da olmadi :(  

Can YILDIZ


From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Nihat Yilmaz Sent: Monday, February 20, 2006 2:33 PM To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: Re: [cisco-ttl] Cisco AS5300'de RTP Problemi

Merhaba,

Ethernet altinda h323-gateway voip interface girmeyi denedinizmi?

Can YILDIZ wrote:

>Selam herkese,
>
>Cisco AS5300 bir router üzerinden VoIP trafiði geçirmeye çalýþýyoruz.
>Bu cihaz internete frame-relay ile baðlý ve Serial0.1 bacaðýnda bu
>baðlantý
>10.191.7.182 IP'si ile tanýmlý. Public IP de Ethernet0 bacaðýnda tanýmlý.
>Signalling bu IP üzerinden yapýlýyor ve hiç bir problem yok ama ses
>gelmiyor. Aldýðým tracelerde gördümki signalling sýrasýnda Cisco,
>RTP'yi geçirmek üzere Media IP'si Serial bacaktaki dummy IP'yi veriyor.
>Bunun

nasýl
>düzeltilebileceðini bilen var mý acaba?
>
>Þimdiden teþekkürler,
>
>Can YILDIZ
>
>
>
>
>
>
>[Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
>
>
>--
>Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
>
>Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk
>kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri
>ya da

>bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.

>Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>
>
>

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.

SPONSORED LINKS
Communication
<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Communication+and+networking&w1=Communi cation+and+networking&w2=Cisco+systems+inc&w3=Wireless+communication+and cation+and++net
working&c=3&s=100&.sig=pp-tTYdSpCcXkj1Wpfy1NA> and networking Cisco <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Cisco+systems+inc&w1=Communication+and+ networking&w2=Cisco+systems+inc&w3=Wireless+communication+and+networking&c=3 &s=100&.sig=Ry1fFVFpPg35KJkBQNAMtg> systems inc Wireless <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Wireless+communication+and+networking&w 1=Communication+and+networking&w2=Cisco+systems+inc&w3=Wireless+communicatio n+and+networking&c=3&s=100&.sig=Dh9JLSYtuTEz5xgUYupDyA> communication n+and+and
networking


YAHOO! GROUPS LINKS         

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links  

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Tue Feb 21 12:21:05 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Feb 21 2006 - 12:21:05 EET