RE: [cisco-ttl] pix konusunda yardım

From: Dirsehan Tunçel <dirsehan_at_....>
Date: Tue Jan 31 2006 - 14:00:42 EET


İstediğiniz şeyi içeriden dışarıya yapsanız global ve nat komutlarını kullanarak "pat" yapabilirsiniz, ama security seviyesi yüksek olan intf. üzerinde global tanımlamaya izin vermeyecektir. Yine aynı sebepten policy-nat da yapamayacaksınız sanırım.

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Mert Hakki Bingol
Sent: Tuesday, January 31, 2006 10:58 AM To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] pix konusunda yardım

merhaba,
pix konusunda bilgim neredeyse s&#305;f&#305;r ancak &#351;öyle bir&#351;eyi
gerçekle&#351;tirmem gerekiyor.
pix'e bir g.shdsl bir de adsl hat ba&#287;l&#305;. hatlardan biri vpn için
di&#287;eri de normal internet ba&#287;lant&#305;s&#305; için kullan&#305;l&#305;yor. benim bu iki
farkl&#305; d&#305;&#351; ip'den gelen paketleri 2 session(?) açarak içeride ayn&#305; ip
blo&#287;una natlamam gerekiyor.
nas&#305;l yapabilirim yard&#305;mc&#305; olursan&#305;z çok sevinirim.

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya
da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu
tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links --
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Tue Jan 31 14:45:42 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jan 31 2006 - 14:45:42 EET