RE: [cisco-ttl] cisco800 flash sorunu

From: Probil - İstanbul <orkun.senturk_at_....>
Date: Thu Jan 26 2006 - 16:20:10 EET


Hyper Terminalle cihaza bağlanırken baud Rate’ini 115200 olarak ayarladın değil mi?  

Orkun Şentürk

Network Uzmanı  


From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of ersan tombalak Sent: Thursday, January 26, 2006 2:49 PM To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] cisco800 flash sorunu  

cisco800 flash update yaparken flash uçtu. rommon modda açýlýyordu. orada confreg yazýp baud rate ni 115200 yaptým. þu an rommon da da açýlmýyor. abuk subuk harfler çýkýyor. ne yapmalayým. (bir dökümdan x-modemle yüklemeye çalýþýrken).    

  teþekkürler             Do you Yahoo!?
With a free 1 GB, there's more in store with Yahoo! Mail.

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.

SPONSORED LINKS Communication and networking <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Communication+and+networking&w1=Communication+and+networking&w2=Cisco+systems+inc&w3=Wireless+communication+and+networking&c=3&s=100&.sig=pp-tTYdSpCcXkj1Wpfy1NA>

Cisco systems inc <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Cisco+systems+inc&w1=Communication+and+networking&w2=Cisco+systems+inc&w3=Wireless+communication+and+networking&c=3&s=100&.sig=Ry1fFVFpPg35KJkBQNAMtg>

Wireless communication and networking <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Wireless+communication+and+networking&w1=Communication+and+networking&w2=Cisco+systems+inc&w3=Wireless+communication+and+networking&c=3&s=100&.sig=Dh9JLSYtuTEz5xgUYupDyA>  


YAHOO! GROUPS LINKS  

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Thu Jan 26 16:55:39 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Jan 26 2006 - 16:55:39 EET