RE: [cisco-ttl] access-list counter sorunu

From: Kai Geek <kaigeek_at_....>
Date: Tue Jan 24 2006 - 14:14:22 EET


Selamlar,
iki MSFC iosun da aynı sürüm olduŸunu kontrol edin. Sürüm deŸiŸiklikleri nedeni ile access-list sorunu yaŸamıŸ olabilirsiniz. Saygılarımı sunuyorum.

-----Original Message-----

From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com]On Behalf Of enis.karaarslan@ege.edu.tr
Sent: Saturday, January 21, 2006 9:04 PM To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] access-list counter sorunu Importance: High

selamlar,

Bir adet cat 6500'�n MSFC'sini upgrade edip SUP720 takt�k. Cihaz�n L2 k�s�m� CAT-OS, MSFC k�sm� ios �al���yordu. �u an full IOS �al���yor.

�lgin� bir sorunla kar�� kar��yay�z. Access-list counter'lar�m�z d�zg�n �al��m�yor. ��yle ki - belirli bir vlan'a ait kurallar�n counter'lar� d�zg�n artm�yor (olmas� gereken say�da de�il, yapt��m�z testler de bunu do�ruluyor), (bu access-list'lerin hepsi daha �nce sorunsuz �al���yordu)

"Remark"lar� kald�r�n, smtp yerine poert numaras�n� yaz�n gibi yorumlar ald�k. Bunlar� denedi�imizde bir de�i�iklik olmad�.

Bir yorumu olan?

Enis Karaarslan

--

Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links

--

Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links  

+-+-+- BEGIN PGP SIGNATURE -+-+-+
Version: GnuPG v1.4.2 (GNU/Linux)

     __ __ _
 ___/ /__ / / (_)__ ____
/ _ / -_) _ \/ / _ `/ _ \
\_,_/\__/_.__/_/\_,_/_//_/                           

Kai "Ozgur" Geek
Network Engineer
PGP ID: B1B63B6E
+-+-+-+ END PGP SIGNATURE +-+-+-+                         Yahoo! Photos
 Got holiday prints? See all the ways to get quality prints in your hands ASAP.

[Non-text portions of this message have been removed]

--

Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:

    http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:

    cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:

    http://docs.yahoo.com/info/terms/   Received on Tue Jan 24 15:21:31 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jan 24 2006 - 15:21:31 EET