RE: [cisco-ttl] cisco 2960 port security

From: Fuat Kilic -X (fkilic - Adecco at Cisco) <fkilic_at_....>
Date: Tue Dec 20 2005 - 11:24:23 EET


Switch(config)# interface gigabitethernet 0/2

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport port-security

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 1000.2000.3000

Yukarıdaki şekilde yaptığında o porttan çıkacak max. mac adresi sayısını yazmana gerek yok çünkü port security i aktif hale getirdiğinde max. address sayısı default olarak 1.

Ancak sayıda girmek istersen

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 5

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/products_command_reference_chapter09186a0080499781.html#wp1948361

İyi çalışmalar
Fuat

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of ersan tombalak Sent: Monday, December 19, 2005 9:26 PM To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] cisco 2960 port security

    Yeni baþlamama raðmen basit gözükmesine raðmen çözemedim bir türlü.    2960 catalyst switlerde port security'i statik olmamak koþuluyla nasýl saðlayabilirz. bir pc takýlacak mac'ini öðrenecek bundan baþka kesinlikle ayný porta baþka bir pc baðlanamayacak.(max 1 ).............Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links  

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Tue Dec 20 11:26:06 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Dec 20 2005 - 11:26:07 EET