RE: [cisco-ttl] Frame Relay Traffic Shaping

From: Selcuk COSAN <selcukcosan_at_....>
Date: Thu Dec 01 2005 - 11:11:31 EET


Cevap veren tüm arkadaŸlara teŸekkürler. VerdiŸiniz döküman ve linklere bakacaŸım.From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Selcuk COSAN Sent: Friday, November 25, 2005 8:29 PM
To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] Frame Relay Traffic Shaping

Merhaba arkadaþlar

Bu "Frame Relay Traffic Shaping" konusunu çok iyi anlatan bir kaynak gösterebilir misiniz? Ama yüzeysel biþey istemiyorum,þekillerle,formüllerle,grafiklerle tam olarak kavranabilecek bir dökümana ihtiyacým var.

Bir sürü terim var hepsi birbirine girdi.CIR,Bc,Be,Tc yetmiyomuþ gibi bi de minCIR çýktý karþýmýza.CIR tamam da minCIR ne iþe yarar?

–rneðin

Frame Relay Switch bir týkanýklýk yaþadýðýnda hedef DTE yönünde giden frameleri FECN bitini 1 yapýyor.(FECN yi 1 yapan FR Switch)Buna karþýlýk kaynak DTE yi de BECN biti 1 yaparak bilgilendiriyor.Bu BECN bitini kim set ediyor.Hedef DTE mi FR Switch mi?

Ayrýca bir DTE veri yollamaya çalýþtýðý zaman hangi durumlarda DE bitini set edip frameleri yollar ? Bc yi geçince mi Be yi geçince mi?

Ayrýca bu Be ve Bc bir aralýk deðeri midir ? Yani 64000 Kbps CIR, 8000 bit Bc (Tc 125msn ise) ise 64000+8000=72000 deðeri geçince mi DE set edilir ?

Bu sorularýma net cevap verecek bir kaynaða ihtiyacým var.

yi günler             Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. SPONSORED LINKS 
    Communication    and networking   Cisco    systems inc   Wireless    communication and networking 

---------------------------------
YAHOO! GROUPS LINKS 

 
  Visit your group "cisco-ttl" on the  web.
  
  To unsubscribe from this group, send an email  to:
 cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
   
  Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.  


---------------------------------		
---------------------------------
 Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get Bzzzy! (real tools to help you find a job). Welcome to the Sweet Life.
http://us.click.yahoo.com/KIlPFB/vlQLAA/TtwFAA/26EolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Thu Dec 1 12:13:12 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Dec 01 2005 - 12:13:12 EET