RE: [cisco-ttl] NAT Problemi

From: Kai Geek <kaigeek_at_....>
Date: Fri Nov 18 2005 - 17:14:59 EET


RTP portlarini muhakkak yonlendirmeniz gerekiyor.   Saygilar,   

  Ozgur KARATAS   

  Can YILDIZ <can@canyildiz.com> wrote: Bir de eger access-list kullaniyorsaniz X.X.X.X IP'sine bu portların izinli oldugundan emin olmaniz gerekiyor. Ayrica Deniz Pecel'in de dedigi gibi eger voice trafigi gecireceksiniz RTP portlarının da mutlaka izin verilmesi gerekiyor.    

  Kolay gelsin,   

  Can YILDIZ        


  

  From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Deniz Pecel   Sent: Friday, November 18, 2005 4:17 PM   To: cisco-ttl@yahoogroups.com
  Subject: Re: [cisco-ttl] NAT Problemi         

  Voip Gwde NAT ip tanimlamaniz gerekebilir. Birde   sadece 1720 1721 i yapmaniz yetmeyebilir RTP   portlarinida yonlendirmeniz gerekebilir..   

> Herkese Selamlar,
>
> &#65533;irketimizde Cisco 1751-V (ADSL Int.var , VIC
> kartý yok )router kullanmaya baþladýk. Eski
> sistemizde ADSL modem üzerinden gerekli port
> (1720-1721) yönlendirmesi ile VOIP gateway üzerinden
> diðer lokasyonla görüþme yapabiliyoduk. Cisco ya
> geçtiðimizde,
>
> ip nat inside source static tcp 192.168.1.200 1721
> X.X.X.X 1721 extendable
>
> þeklinde yaptýðým tüm port forwardlar (25,80,110
> vs..) çalýþýyor. Fakat voip gatewaya yaptýðým NAT
> çalýþmýyor.
>
> Bunun sebebi ne olabilir, Voice paketlerini farklý
> þekilde mi NAT yapmam gerekiyor.
>
> Yardýmlarýnýz için þimdiden teþekkürler,
>
> &#65533;brahim DURUKAN
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in
> one click.
>
> [Non-text portions of this message have been
> removed]
>
>
>
>
        

  --
  Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)   

  Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk   kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da   bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.         


  

  YAHOO! GROUPS LINKS      

    
 *    Visit your group "cisco-ttl <http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl> " on the web.
  
 
 *    To unsubscribe from this group, send an email to:
   cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>                    

  [Non-text portions of this message have been removed]                

    --
  Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)   

  Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk   kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da   bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.                       

     SPONSORED LINKS  
                            Communication and networking                     Cisco systems inc                     Wireless communication and networking                                       
    
---------------------------------

    YAHOO! GROUPS LINKS               Visit your group "cisco-ttl" on the web.      

    To unsubscribe from this group, send an email to:  cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com      

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.          


                                 

 Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Fri Nov 18 17:22:12 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Nov 18 2005 - 17:22:12 EET