RE: [cisco-ttl] Cisco Anten

From: Altan Yarar <altany_at_....>
Date: Fri Sep 23 2005 - 17:11:20 EEST


Emre ;
AP ler yani aktif cihazlar ; dBm ile ölçülür, Antenler ise pasif cihazlardır ( amfi bağlanmadığı sürece ) onlarda dBi ile ölçülür.Kullandığın cihazın çıkış gücü 20 mW,outdoor için kuvvetli olduğu söylenemez,tam olarak ne kadar bir alanı kapsamak istiyorsun ? Outdoor uygulamamı yapacaksın ? Eğer outdoor ise AP nin çıkış gücü,anten in yanısıra coğrafi şartlar da önem kazanır ( Etrafta sinyali kesecek,apartman,ağaç,tepe ayrıca sinyali etkileyecek, yüksek gerilim hattı,cep telefonu baz istasyonu varmı ? ) Bunlar önemli,sitesurvey(keşif) yapmanda fayda var.Ancak outdoor için kullanacağın cihaz için 20 mW iyi bir değer değil,ayrıca 5 dBi lık antenlerde indoor uygulamaları için iyidir ,outdoor da pek kazanç sağlamaz sana.

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Emre BALCI Sent: Friday, September 23, 2005 3:45 PM To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: RE: [cisco-ttl] Cisco Anten

Bir dbm lik bir alan kac metredir ?
yardýmcý olabilecek bir arkadas var mý ben baya bir karýstirdim cunku

>
> Anlayamadýgým bazý noktalar var umarým yardýmcý
> olursunuz
>
> 1231 cihazýnýn 802.11g
> 475 ft (145 m) @ 12 Mbps
> Receive Sensitivity (Typical)
> 12 Mbps: -82 dBm
> Available Transmit Power Settings
> 20 mW (13 dBm)
> e diyor yani 82dbm 145 metrelik bir cap anlamýna mý
> geliyor ?
> ben bu cihaza 5dbi lik bir anten taktýgýmda bu artýs
> ne kadar olacak dbi ile dbm arasýndaki fark nedir
> ?available trasmit power nedir ?
>
> baya karýsýtýrdým ben kafayi :)
> Herkese cok tesekkur ederimmmm
>
> --- Mehmet Cavuntcu <mehmetc@netone.net.tr> wrote:
>
> > bir zamanlar insanlar taksim-istiklal caddesinde,
> > istanbul büyükþehir belediyesi ile özel bir
> > kuruluþun anlaþmalý olarak saðladýðý ücretsiz
> > wireless interneti kullanýyorlardý.
> > daha sonra baþka bir kurum bunu mahkemeye verdi ve
> > kurulumu yapan, yani maaþ aldýðý iþini yapan
> senin,
> > benim gibi çalýþan bir mühendisi bile mahkemelik
> > ettiler.
> >
> > dikkat edelim, Türkiye de olduðumuzu unutmadan
> > insanlarý doðru þekilde yönlendirelim.
> >
> >
> > saygýlar
> > iyi çalýþmalar.
> >
> >
> >
> >
> > -----Original Message-----
> > From: cisco-ttl@yahoogroups.com
> > [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of
> Mert
> > AYHAN
> > Sent: Thursday, September 22, 2005 5:04 PM
> > To: cisco-ttl@yahoogroups.com
> > Subject: Re: [cisco-ttl] Cisco Anten
> >
> > ewet suç olduðu doðru ama þimdiye kadar kimi
> > yakalamýþlar ki?
> > hem 500mW fazla biþey deil, 5W lýk booster
> > kullanýlýyor.
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Altan Yarar" <altany@e-kolay.com>
> > To: <cisco-ttl@yahoogroups.com>
> > Sent: Thursday, September 22, 2005 4:55 PM
> > Subject: RE: [cisco-ttl] Cisco Anten
> >
> >
> >
> >
> >
> > AP ile anten arasýnda RF cable kullanacaksan 3-6-9
> > metre ye kadar
> > bulabilirsin,bunun ötesi fazla kayýba sebep
> > olabilir,yanýlmýyorsam 9 metre
> > için kaybýn 2.7 dBi olacaktýr.RF kablo ; N-jack
> > diðer uçta N-plug olacak.
> > Ayrýca önemli not ; Booster ý belli bir seviyeye
> > kadar kullanabilirsin, net
> > rakam aklýmda deðil ancak, örnek vermek gerekirse
> > kullandýðýn AP nin gücü 60
> > mW ,yasal sýnýr 100 mW olsun,sen ancak 100 mW a
> > kadar
> > kullanabilirsin,taktýðýn amfi 500 mW olur( ki bu
> çok
> > ciddi bir rakam ) ve
> > bununla yayýným yaparsan yasal olarak suç iþlemiþ
> > olursun.Bilgin olsun.
> >
> >
> > -----Original Message-----
> > From: cisco-ttl@yahoogroups.com
> > [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf
> > Of Mert AYHAN
> > Sent: Thursday, September 22, 2005 4:22 PM
> > To: cisco-ttl@yahoogroups.com
> > Subject: Re: [cisco-ttl] Cisco Anten
> >
> > booster, çýkýþ gücünü yükselten alet, yani bir
> nevi
> > amfi.
> > cihaz ile anten arasýna konuluyor.
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Emre BALCI" <emrebalci@yahoo.com>
> > To: <cisco-ttl@yahoogroups.com>
> > Sent: Thursday, September 22, 2005 4:00 PM
> > Subject: Re: [cisco-ttl] Cisco Anten
> >
> >
> > > booster tam olarak nedir nasýl yapýlýr ?
> > >
> > > --- Mert AYHAN <mayhan@al.com.tr> wrote:
> > >
> > >> Merhaba Emre,
> > >>
> > >> Antenin dBi deðeri önemli ama cihazýnýn çýkýþ
> > gücü
> > >> bunu karþýlayabilmeli.
> > >> Yoksa fazla bi iþe yaramaz.
> > >> mesafe fazla ise cihazýn çýkýþ gücünü booster
> > >> kullanarak arttýr ve dBi
> > >> deðeri yüksek anten kullan. Ayný zamanda uygun
> > kablo
> > >> da kullanman gerekiyor.
> > >>
> > >> Kolay gelsin.
> > >>
> > >> ----- Original Message -----
> > >> From: "Emre BALCI" <emrebalci@yahoo.com>
> > >> To: <cisco-ttl@yahoogroups.com>
> > >> Sent: Thursday, September 22, 2005 1:46 PM
> > >> Subject: [cisco-ttl] Cisco Anten
> > >>
> > >>
> > >> > Herkese Selamlar..
> > >> > Cisco aironet cihazlar uzerine takýlabilecek
> > >> degisik
> > >> > tipte antenleri cisconu sitesinde inceledim
> > >> > omnidirectional bir anten almam gerekli diye
> > >> > dusunuyorum cunlu genis capta bir alanda
> yayýna
> > >> > ihtiyacým var bu antenlerin capýný buyuten
> > faktor
> > >> dbi
> > >> > midir ?
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
> > >>
> > >> Bu listede onerilen degisikliklerin
> > uygulanmasindaki
> > >> tum sorumluluk
> > >> kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride
> > >> bulunan liste uyeleri ya da
> > >> bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir
> > >> sekilde sorumlu tutulamazlar.
> > >> Yahoo! Groups Links
> > >>
> > >>
> > >> cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > __________________________________
> > > Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
> > > http://mail.yahoo.com
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
> > >
> > > Bu listede onerilen degisikliklerin
> > uygulanmasindaki tum sorumluluk
> > > kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride
> > bulunan liste uyeleri ya
> > > da
> > > bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir
> > sekilde sorumlu
> > > tutulamazlar.
> > > Yahoo! Groups Links
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
> >
> > Bu listede onerilen degisikliklerin
> uygulanmasindaki
>

=== message truncated ===                 Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com
--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links 
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get Bzzzy! (real tools to help you find a job). Welcome to the Sweet Life.
http://us.click.yahoo.com/A77XvD/vlQLAA/TtwFAA/26EolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Fri Sep 23 17:08:49 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Sep 23 2005 - 17:08:50 EEST