RE: [cisco-ttl] cisco ve sdm

From: Mehmet Kutup <kutupm_at_....>
Date: Wed Jul 13 2005 - 18:15:21 EEST


Bilgisayarınızın Bölgesel ayarları türkçe ise çalışmaz. Bu ayarı ingilizce yapmalısınız.  

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Bayram Aslan Sent: Wednesday, July 13, 2005 4:37 PM
To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] cisco ve sdm

Merhabalar ,    

            Cisco 1841 e sdm olarak baðlantý yapýldýðýnda ne konfigurasyon yapýlabiliyor ne de cihaz bilgileri ekrana geliyor...browser resmen donuyor...

Nasýl çözebiliriz , bilgisi olan arkadaþ var mýdýr?  

Ýyi çalýþmalar...    

Bayram Aslan
Vitel A.Þ.  

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links  

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Wed Jul 13 18:14:43 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Jul 13 2005 - 18:14:44 EEST