RE: [cisco-ttl] fxo to fxo call

From: Burak Ergun (bergun) <bergun_at_....>
Date: Tue Jun 28 2005 - 14:52:40 EEST


Bu komut sadece ISDN portlarında kullanılabilir. Analog FXO portları için bu portların bağlandığı santrallerin Supervisory Disconnect Tone desteklemesi gerekir. Aksi takdirde FXO-FXO aramaları asılı kalır.

-----Original Message-----
From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of Polat Akturk Sent: 28 June 2005, Tuesday 14:10
To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: Re: [cisco-ttl] fxo to fxo call

slm herkese ben bu problemi bri voice portlarýnda yaþamýþtým ve uzun çalýþmalar sonucunda þu komutla düzelmiþti      

"dial peer no match disconnect cause"    

düzeleceðini düþünüyorum iyi çalýþmalar....

Serhat Erkan <serhaterkan@gmail.com> wrote: yillar once Motorola Vanguardlarda da boyle bir durum vardi. Yalniz bu bir problem degil, sistemin calismasi ile alakali bir gercek..

"FXO-FXO birbirlerine kapanma sinyallerini gönderemedikleri için görüþme sonrasý portlar askýda kalýyor. " diye biliyorum.

On 6/27/05, Hilmiye Balcik wrote:
> Selam,
> Bildigim kadari ile FXO-FXO aramalarýnda görüþme yapýldýktan sonra, port kapanmýyor. Askýda kalýyor ve bu sorunda cozulemiyordu. Ben bu sorunu diger Voice gatewaylerinde de yasamistim. Bu nedenle FXO-FXS yada FXS-FXS olarak noktalarýn yapilandirilmasý gerekiyordu.
>
> Kolay Gelsin,
> Hilmiye
>
> -----Original Message-----
> From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On
> Behalf Of Ceyhun ÇATALBAÞ
> Sent: Monday, June 27, 2005 5:38 PM
> To: cisco-ttl@yahoogroups.com
> Subject: [cisco-ttl] fxo to fxo call
>
> merhaba ,
> merkez ve subede fxo kartlarýna baðlý satral dahili hatlarým
> mevcut.Aboneler dial peerlar ile subeden subeye ve sehir içi
> görüþmeler yapýyorlar, problem ise görüþme sonunda portlarýn santral
> kapandý tonunu alðýlayamayýp takýlý kalmasý.Bu durum her görüþmede
> yaþamýyor ve resetlemek gerekiyor portlarý.Fxo portunun kapandý tonunu
> algýlayabilmesi için hagi paremetreyi deðiþtirmeliyim.
>
> iyi çalýþmalar,
>
> ceyhun
>
>
> --
> Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
>
> Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk
> kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri
> ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)
>
> Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk
> kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri
> ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links                 Yahoo! Sports
 Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. Yahoo! Groups Links  

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 
Received on Tue Jun 28 14:52:52 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jun 28 2005 - 14:52:52 EEST