[cisco-ttl] cisco ekipman kiralama

From: Mert Hakki Bingol <kurzon_at_....>
Date: Mon Jun 20 2005 - 02:37:33 EEST


evde basit lab ortam&#305; olu&#351;turmak için router ve switch kiralayabilece&#287;im bir yer var m&#305; istanbul'da? te&#351;ekkürler.

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Mon Jun 20 02:37:39 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Jun 20 2005 - 02:37:40 EEST