RE: [cisco-ttl] "low on memory" hatasy!

From: YAVUZ TEMIZKAN <ytemizkan_at_....>
Date: Tue Jun 14 2005 - 14:42:27 EEST


“Sh proc mem” komutu ile hangi proseslerin memory yediğini görebilirsiniz. Sorun büyük olasılıkla bir memory leak’ten veya donanımsal arızadan kaynaklanıyor. IOS’i upgrade etmeyi sorun yine çözülmezse ram’leri fiziksel olarak değiştirmeyi öneririm.      


From: cisco-ttl@yahoogroups.com [mailto:cisco-ttl@yahoogroups.com] On Behalf Of TOLGA SAHAN CELTIK Sent: Tuesday, June 14, 2005 11:38 AM
To: cisco-ttl@yahoogroups.com
Subject: [cisco-ttl] "low on memory" hatasy!  

Merhaba,
AS5300 router periyodik olarak "low on memory" hatasý veriyor.Önceden üzerinde interace altýnda secondary ipler vardý, kullanýlmayan vlan lar tanýmlýydý.Hepsini kaldýrdýk, yine düzelmedi.Memory'sini snmp requestlerimi yer acaba diye düþündüm ama o kadar snmp requesti de yok aslýnda.Flash inde yeterince boþ yer de var,.Versiyo nu da 12.3 . Elimdeki çalýþan baþka bir router la deðiþtirdim ama deðiþtirdiðim routerdada ayný problem oluþtu.Bu sorun oluþunca router'dan trafik akýyor fakar router a uzaktan ulaþamýyorum sadece.Router kapatýlýp açýlýnca durum düzeliyor fakat 1-2 hafta sonra yine ayný þey oluyor.Makineye ulaþýnca "log" larýnda birþey görünmüyor. Böyle bir sorunla karþýlaþan oldu mu,tavsiyesi olan var mý? Teþekkürler
Tolga

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar.


Yahoo! Groups Links

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Tue Jun 14 14:41:29 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jun 14 2005 - 14:41:30 EEST