[cisco-ttl] seriport-ethernetport interface hataları hk.

From: Orhan Ilica <oilica_at_....>
Date: Thu May 05 2005 - 16:20:49 EEST


Merhabalar,
Aşağıda örnek bir çıktı olarak verilen bir seri ve bir ethernet interface altında gozuken değerler tam olarak ne anlama geliyor ve sorun çözmede herbiri neye işaret ediyor? Bu cevaplar birçoğumuzun sorunun Turk Telekom'mu lokal mi , lokalse kablodan mı mesafedenmi v.b.. birçok problem kaynağına baştan anlamamızı sağlayacaktır. Birçoğumuz CRC,error,collision var mı bakar geçeriz(CRC'de doğru encapsule edilmiş olduğunu ama bozulduğunu düşünüp genelde kabloya(mesafe ve kalitesine,sonra telekoma) , errorlarda tamamen anlamsız paketler geldiğini düşünüp direkt telekoma , collisionda aşırı trafik olduğunu düşünüp halfduplex olup olmadığına ve switch/port uzerindeki yuke bakarız) , diğer değerlere pek bakmayız, aslında gerçekten baksak sorun için bize ne kadar ipucu verirler merak ediyorum(bakmamakta haklımıyız acaba).

router_1#sh int ser3/5:0
Serial3/5:0 is up, line protocol is up
  Hardware is Multichannel E1
  Description:
  MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,

     reliability 255/255, txload 199/255, rxload 98/255   Encapsulation PPP, LCP Open, multilink Open, crc 16, Data non-inverted   Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never   Last clearing of "show interface" counters 10w6d   Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0   Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 395000 bits/sec, 324 packets/sec   5 minute output rate 803000 bits/sec, 333 packets/sec

   765103795 packets input, 703084627 bytes, 0 no buffer
   Received 0 broadcasts, 983538 runts, 32 giants, 0 throttles
   1151501 input errors, 141785 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 5317 abort
   773276943 packets output, 249771018 bytes, 0 underruns
   0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
   0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
   0 carrier transitions

  no alarm present
  Timeslot(s) Used:1-16, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags

flushes
runts
giants
throttles
input errors
CRC
frame
overrun
ignored
abort
underruns
output errors
collisions
interface resets
output buffer failures
output buffers swapped
carrier transitions
alarm present
flags

Ethernet portlarında ilave olarak başka değerlerde var, bu değerler ne anlama gelir?

router_1#sh int fastEthernet 0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up   Hardware is i82543 (Livengood), address is   Internet address is
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255   Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:02, output 00:00:00, output hang never   Last clearing of "show interface" counters 10w6d   Input queue: 0/75/0/2 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 528   Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 547000 bits/sec, 143 packets/sec   5 minute output rate 580000 bits/sec, 140 packets/sec

   723593141 packets input, 3617283619 bytes
   Received 1345643 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
   0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
   0 watchdog
   0 input packets with dribble condition detected
   670029373 packets output, 456055885 bytes, 0 underruns
   45 output errors, 8372979 collisions, 0 interface resets
   0 babbles, 0 late collision, 9155677 deferred
   45 lost carrier, 0 no carrier
   0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

watchdog
collisions
babbles
late collision
deferred
lost carrier
no carrier

[Non-text portions of this message have been removed]

--
Cisco Teknik Tartisma Listesi (Cisco-ttl)

Bu listede onerilen degisikliklerin uygulanmasindaki tum sorumluluk 
kullaniciya aittir. Liste yoneticileri, oneride bulunan liste uyeleri ya da 
bu uyelerin calistigi kuruluslar herhangi bir sekilde sorumlu tutulamazlar. 
Yahoo! Groups Links


<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
cisco-ttl-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Received on Thu May 5 16:21:03 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu May 05 2005 - 16:21:03 EEST