RE: [cisco-ttl] (unknown)

From: Enis Karaarslan (enis_at_bornova.ege.edu.tr)
Date: Wed Feb 09 2005 - 11:55:01 GMT

 • Next message: orbitasuat: "[cisco-ttl] Re: CHE1 Problemi-teşekkür"

  Snmp üzerinde veri toplamanın optimizasyonu üzerine öğrencilerimle bir proje
  yapıyoruz.

  Snmp dinlerken nelere dikkat etmeniz gerektigi ve neler yapabileceğiniz
  konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz

  http://bornova.ege.edu.tr/~enis/proje/agizleme/

  Saygılarımla,
  Enis

  -----Original Message-----
  From: G|rkan YILMAZ [mailto:sessizce_gurkan_at_yahoo.com]
  Sent: Wednesday, February 09, 2005 10:53 AM
  To: cisco-ttl_at_yahoogroups.com
  Subject: [cisco-ttl] (unknown)

  Merhaba arkada~lar,

  Bizim firman}n iki uglu bir F/R network| var. Buradaki
  routerlar}n mrtg bilgilerini bir server da toplamak
  istiyoruz. Servere kurulacak mrtg yaz}l}m}n} buldum ve
  kurulumunu yapt}m. Fakat cisco routerlar}n bu mrtg
  bilgilerini servere nas}l gvndermesini sapl}yacap}m
  bilmiyorum. Cisco routerlarda SNMP ile yap}l}yor
  zannedersem.

  Cisco routerlarda SNMP ayalar}n}n oldupu bir vrnek
  config yada bilgi igeren bir link gvndermenizi rica
  ediyorum..

                ^imdiden te~ekk|rler.

                              ]yi gal}~malar...

  G|rkan Y}lmaz

                  
  __________________________________
  Do you Yahoo!?
  Yahoo! Mail - 250MB free storage. Do more. Manage less.
  http://info.mail.yahoo.com/mail_250

  Bu listenin Cisco Systems ile herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

  Listeden cikmak igin cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir
  e-posta gvnderebilirsiniz.
  Yahoo! Groups Links

   

  Bu listenin Cisco Systems ile herhangi bir baglantisi bulunmamaktadir.

  Listeden cikmak için cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.
  Yahoo! Groups Links

  <*> To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/cisco-ttl/

  <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
      cisco-ttl-unsubscribe_at_yahoogroups.com

  <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
     This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Wed Feb 09 2005 - 15:53:30 GMT